facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, z ang. sustainable energy and climate action plans (SECAP) – strategicznego dokumentu, tworzonego w wyniku przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów (ruchu na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast). Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu zawiera przyjęte przez władze lokalne cele, kroki i działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz przystosowania się do postępujących zmian klimatycznych.

Zalety wykonania SECAP przez Atmoterm

  • przynależność do największej europejskiej inicjatywy władz gminnych dotyczącą energii i klimatu wspieraną przez Komisję Europejską – Porozumienia Burmistrzów;
  • stworzenie wizji gminy zrównoważonej energetycznie i przyjaznej mieszkańcom;
  • identyfikacja potrzeb z zakresu efektywności energetycznej oraz adaptacji do zmian klimatu, społeczeństwa, władz gmin w świetle lepszej jakości życia;
  • integracja działań w różnych sektorach działania gminy, m.in. transportu publicznego, oświetlenia publicznego, usług, handlu, przemysłu, mieszkalnictwa;
  • reagowanie na zmieniające się otoczenie poprzez realizację zadań wspierających adaptowanie gminy do zmian klimatycznych;
  • możliwość monitorowania zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w gminie;
  • wskazanie oszczędności gminy poprzez wdrożenie “Planu zrównoważonego zarządzania energią i realizację działań“;
  • określenie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji w ramach opracowanego SECAP;
  • prezentacja w systemie GIS i Miejskim Systemie Informacji informacji zawartych w SECAP.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Wojciech Kusek
+48 882 018 851
kusek@atmoterm.pl