facebook pixel

Sustainable Energy and Climate Action Plans to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu”.

Zalety wykonania planu działań przez Atmoterm

  • przynależność do największej europejskiej inicjatywy władz gminnych dotyczącą energii i klimatu wspieraną przez Komisję Europejską – Porozumienia Burmistrzów;
  • stworzenie wizji gminy zrównoważonej energetycznie i przyjaznej mieszkańcom;
  • identyfikacja potrzeb w zakresie efektywności energetycznej oraz adaptacji do zmian klimatu, społeczeństwa, władz gmin w świetle lepszej jakości życia;
  • integracja działań w różnych sektorach działania gminy, m.in. transportu publicznego, oświetlenia publicznego, usług, handlu, przemysłu, mieszkalnictwa;
  • reagowanie na zmieniające się otoczenie poprzez realizację zadań wspierających adaptowanie gminy do zmian klimatycznych;
  • możliwość monitorowania zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w gminie;
  • wskazanie oszczędności gminy poprzez wdrożenie „Planu zrównoważonego zarządzania energią i realizację działań”;
  • określenie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji w ramach opracowanego Planu;
  • prezentacja informacji zawartych w Planie w systemie GIS i Miejskim Systemie Informacji.

Więcej informacji:

Janusz Pietrusiak
+48 606 845 256
pietrusiak@atmoterm.pl