facebook piksel profilu firmy atmoterm

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu prognozy oddziaływania na środowisko danego dokumentu strategicznego w ramach procedury SOOŚ, a także wspieraniu procesu postępowania, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów, mającego na celu zagwarantowanie, że kwestie środowiskowe, zrównoważonego rozwoju oraz integracji ochrony środowiska z politykami branżowymi są skutecznie uwzględniane w planowaniu polityk, strategii, planów czy programów.

Zalety wykonania SOOŚ przez Atmoterm

 • analiza projektu dokumentu strategicznego pod kątem potencjalnych oddziaływań na środowisko;
 • analiza i ocena istniejącego stanu środowiska obszaru objętego projektem dokumentu strategicznego;
 • charakterystyka oddziaływań na środowisko;
 • przedstawienie rozwiązań alternatywnych;
 • prezentacja rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne działania dla środowiska;
 • ocena, czy kwestie środowiskowe, zrównoważonego rozwoju oraz integracji ochrony środowiska z politykami branżowymi są skutecznie uwzględniane w planowaniu polityk, strategii, planów lub programów;
 • ocena możliwości wystąpienia oddziaływania trans granicznego;
 • prezentacja metod zastosowanych przy sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko;
 • propozycja metod analizy skutków środowiskowych realizacji dokumentu strategicznego;
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym;
 • prognoza oddziaływania na środowisko danego dokumentu strategicznego jest wykonana zgodnie z uzgodnionym zakresem i wymaganym stopniem szczegółowości, wynikającym z uzgodnień z właściwymi organami, dokonanych przez organ opracowujący projekt strategicznego dokumentu;
 • doświadczenie w realizacji wielu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla najnowszych oraz najważniejszych dokumentów szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego;
 • dysponowanie metodami badań i analiz pozwalającymi opracować SOOŚ z najwyższą starannością oraz w zgodności z polskim i międzynarodowym prawem.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl