facebook piksel profilu firmy atmoterm

SOZAT to system do zbierania i przetwarzania informacji o środowisku oraz jego ochronie, naliczania opłat środowiskowych i redystrybucji pozyskanych środków finansowych.

Zalety SOZAT

  • weryfikacja wszystkich rodzajów opłat za korzystanie ze środowiska;
  • obsługa procesu windykacji i redystrybucji środków finansowych;
  • usprawnienie obiegu dokumentacji i dekretacji pism, z jednoczesną realizacją obowiązku informowania społeczeństwa o dokumentach z obszaru ochrony środowiska w postaci kart informacyjnych;
  • raportowanie wszystkich danych oraz generuje szereg sprawozdań merytorycznych i księgowych;
  • system SOZAT ściśle współpracuje z systemem Ekopłatnik, automatyzując proces wprowadzania danych z wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat środowiskowych;
  • zgodność m.in. z wytycznymi stawianymi przez Krajowe Ramy Interoperacyjności, system SOZAT zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa i integralność danych, posiada moduł do zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami, a także moduł ochrony i zarządzania danymi osobowymi;
  • system SOZAT jest na bieżąco usprawniany i dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa, funkcjonalności systemu podlegają weryfikacji w oparciu o prowadzony monitoring łącznie ok. 800 aktów prawnych;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • SOZAT jest oferowany wraz z usługami wdrożenia, serwisu i wsparcia klienta oraz organizacji szkoleń i okresowych wizyt serwisowych.

struktura powiązań systemów informatycznych atmoterm

 

Więcej informacji:

Grażyna Orzechowska
+48 661 420 095
orzechowska@atmoterm.pl