SOZAT to system do zbierania i przetwarzania informacji o środowisku oraz jego ochronie, naliczania opłat środowiskowych i redystrybucji pozyskanych środków finansowych.

Zalety systemu SOZAT

  • weryfikacja wszystkich rodzajów opłat za korzystanie ze środowiska;
  • obsługa procesu windykacji i redystrybucji środków finansowych związanych ze środowiskiem;
  • usprawnienie obiegu dokumentacji oraz dekretacji pism, z jednoczesną realizacją obowiązku informowania społeczeństwa o dokumentach z obszaru ochrony środowiska w postaci kart informacyjnych;
  • raportowanie wszystkich danych oraz generowanie szeregu sprawozdań merytorycznych i księgowych z zakresu środowiska;
  • ścisła współpraca z systemem Ekopłatnik, automatyzując proces wprowadzania danych z wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat środowiskowych;
  • zgodność m.in. z wytycznymi stawianymi przez Krajowe Ramy Interoperacyjności, integralność danych i odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wbudowany moduł do zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami, a także moduł ochrony i zarządzania danymi osobowymi;
  • bieżące usprawnienia i dostosowywanie do zmieniających się przepisów prawa, funkcjonalności systemu SOZAT podlegają weryfikacji w oparciu o prowadzony monitoring łącznie ok. 800 aktów prawnych;
  • możliwość graficznej prezentacji w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej danych zawartych w systemie SOZAT;
  • SOZAT jest oferowany wraz z usługami wdrożenia, serwisu i wsparcia klienta oraz organizacji szkoleń i okresowych wizyt serwisowych.

 

struktura powiązań oprogramowania środowiskowego atmoterm

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675

E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl

 

Przeczytaj także: