facebook pixel

Strategia gospodarki odpadami w gminie to kompleksowa usługa konsultingowa obejmująca swym zakresem wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadowej w gminie, począwszy od audytu obecnego stanu, skończywszy na opracowaniu merytorycznym opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy usług odbierania i/lub zagospodarowania odpadów.

Zalety wykonania strategii gospodarki odpadami w gminie przez Atmoterm

 • zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarki odpadowej w oparciu o dokumenty udostępnione przez Zamawiającego wraz z analizą kosztochłonności poszczególnych elementów tego systemu;
 • zbudowanie strategii gospodarki odpadami, w tym docelowego rekomendowanego modelu gospodarki odpadowej wraz z kierunkami rozwoju systemu oraz harmonogramem działań koniecznych do podjęcia przez gminę;
 • dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi do zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadowej w gminie;
 • opracowanie analizy, o której mowa w art. 83 ust. 1-4 prawa zamówień publicznych oraz zapisów merytorycznych specyfikacji warunków zamówienia na odbieranie i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych w podziale na wszystkie zadania zaplanowane w strategii gospodarki odpadami w gminie;
 • zwiększenie skuteczności kontrolowania i monitorowania przepływu strumieni odpadów komunalnych w gminie wraz z bilansem ekonomicznym systemu gospodarki odpadowej.

Klienci, którzy nam zaufali:

 • województwo dolnośląskie:
  • gmina Oława;
 • województwo małopolskie:
  • gmina Chełmek,
  • gmina Michałowice,
  • gmina Proszowice,
  • gmina Zabierzów,
  • gmina Zielonki,
  • miasto Krzeszowice;
 • województwo opolskie:
  • gmina Pakosławice;
 • województwo zachodniopomorskie:
  • gmina Nowogard,
  • miasto Czaplinek.

Przeczytaj także: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w karuzeli zmian.

Więcej informacji:
Jacek Pietrzyk
+48 661 426 685
pietrzyk@atmoterm.pl