facebook piksel profilu firmy atmoterm

Strategia gospodarki odpadami w gminie to kompleksowa usługa konsultingowa obejmująca swym zakresem wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadowej w gminie, począwszy od audytu obecnego stanu, skończywszy na opracowaniu merytorycznym opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy usług odbierania i/lub zagospodarowania odpadów.

Zalety wykonania strategii gospodarki odpadami w gminie przez Atmoterm

  • zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarki odpadowej, w oparciu o dokumenty udostępnione przez zamawiającego, wraz z analizą kosztochłonności poszczególnych elementów tego systemu;
  • zbudowanie strategii gospodarki odpadami, w tym docelowego rekomendowanego modelu gospodarki odpadowej wraz z kierunkami rozwoju systemu oraz harmonogramem działań koniecznych do podjęcia przez gminę;
  • dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi do zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadowej w gminie;
  • opracowanie analizy, o której mowa w art. 83 ust. 1-4 prawa zamówień publicznych oraz zapisów merytorycznych specyfikacji warunków zamówienia na odbieranie i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych w podziale na wszystkie zadania zaplanowane w strategii gospodarki odpadami w gminie;
  • zwiększenie skuteczności kontrolowania i monitorowania przepływu strumieni odpadów komunalnych w gminie wraz z bilansem ekonomicznym systemu gospodarki odpadowej.

 

Przeczytaj także: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w karuzeli zmian.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl