facebook pixel

Strategia gospodarki odpadami w gminie to kompleksowa usługa konsultingowa obejmująca swym zakresem wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadami w gminie, począwszy od audytu obecnego stanu, skończywszy na opracowaniu merytorycznym SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – do przeprowadzenia przetargu.

Zalety wykonania strategii gospodarki odpadami w gminie przez Atmoterm

  • zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarki odpadami w oparciu o dokumenty udostępnione przez Zamawiającego wraz z analizą kosztochłonności poszczególnych elementów systemu;
  • zbudowanie strategii gospodarki odpadami, w tym docelowego rekomendowanego modelu gospodarki odpadami wraz z kierunkami rozwoju systemu oraz harmonogramem działań koniecznych do podjęcia przez Gminę;
  • dostosowanie Regulaminu UCziP oraz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi do zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami w gminie;
  • opracowanie zapisów merytorycznych SIWZ na odbieranie i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych w podziale na wszystkie zadania zaplanowane w SIWZ;
  • zwiększenie skuteczności kontrolowania i monitorowania przepływu strumieni odpadów komunalnych w gminie wraz z bilansem ekonomicznym systemu.

Więcej informacji:
Jacek Pietrzyk
+48 661 426 685
pietrzyk@atmoterm.pl