facebook piksel profilu firmy atmoterm

Strategia rozwoju elektromobilności to narzędzie wspierające działania jednostek samorządu terytorialnego (JST) dotyczące realizacji swojej polityki elektromobilności. Dokument ten umożliwić ma szerokie spojrzenie na kwestie elektromobilności poprzez pryzmat ekorozwoju, ekonomii i ekologii.

Priorytetowe kierunki działań strategii rozwoju elektromobilności

Wychodząc od diagnozy stanu jakości powietrza i jego monitoringu, stanu obecnego systemu komunikacyjnego oraz systemu zarządzania, wypracować można priorytetowe kierunki i plan wdrożenia elektromobilności w danej JST. Szczególnie ważne jest aby rozwiązania te realnie przyczyniały się do poprawy jakości powietrza, do takich m.in. zalicza się: strefy ograniczonej emisji z transportu, strefy czystego transportu, upłynnianie ruchu, inteligentne systemy transportowe czy systemy zarządzania informacją o dostępnej infrastrukturze, jak i szerokie działania informacyjno-promocyjne.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Iwona Rackiewicz
+48 661 426 663
rackiewicz@atmoterm.pl