facebook piksel profilu firmy atmoterm

Strategia rozwoju elektromobilności to narzędzie wspierające działania jednostek samorządu terytorialnego (JST) dotyczące realizacji swojej polityki elektromobilności. Dokument ten umożliwić ma szerokie spojrzenie na kwestie elektromobilności poprzez pryzmat ekorozwoju, ekonomii oraz ekologii.

Priorytetowe kierunki działań strategii rozwoju elektromobilności

Wychodząc od diagnozy stanu jakości powietrza oraz jego monitoringu, stanu obecnego systemu komunikacyjnego i systemu zarządzania, wypracować można priorytetowe kierunki oraz plan wdrożenia elektromobilności w danej JST. Szczególnie ważne jest, aby rozwiązania te realnie przyczyniały się do poprawy jakości powietrza, do takich m.in. zalicza się:

  • strefy ograniczonej emisji z transportu;
  • strefy czystego transportu;
  • upłynnianie ruchu;
  • inteligentne systemy transportowe;
  • systemy zarządzania informacją o dostępnej infrastrukturze;
  • działania informacyjno-promocyjne.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Iwona Rackiewicz
+48 661 426 663
rackiewicz@atmoterm.pl