facebook pixel

Strategia rozwoju elektromobilności to narzędzie wspierające działania jednostek samorządu terytorialnego dotyczące realizacji swojej polityki elektromobilności. Dokument ten umożliwić ma szerokie spojrzenie na kwestie elektromobilności poprzez pryzmat ekorozwoju, ekonomii i ekologii.

Priorytetowe kierunki działań strategii rozwoju elektromobilności

Wychodząc od diagnozy stanu jakości powietrza i jego monitoringu, stanu obecnego systemu komunikacyjnego oraz systemu zarządzania, wypracować można priorytetowe kierunki i plan wdrożenia elektromobilności w danej jednostce samorządu terytorialnego. Szczególnie ważne jest aby rozwiązania te realnie przyczyniały się do poprawy jakości powietrza, do takich m.in. zalicza się: strefy ograniczonej emisji z transportu, strefy czystego transportu, upłynnianie ruchu, inteligentne systemy transportowe czy systemy zarządzania informacją o dostępnej infrastrukturze, jak i szerokie działania informacyjno-promocyjne.

Wysłuchaj również:

Przeczytaj również:

Więcej informacji:

Iwona Rackiewicz
+48 661 426 663
rackiewicz@atmoterm.pl

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
*zasady przetwarzania danych

FreshMail.pl
 
Aby otrzymać darmowego
e-booka zapisz się do naszego newslettera*

FreshMail.pl