facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii transformacji energetycznej, dokumentu stanowiącego koncepcję przeprowadzenia transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

Zalety wykonania strategii transformacji energetycznej przez Atmoterm

  • identyfikacja możliwych obszarów działań oraz ich roli w procesie transformacji energetycznej;
  • analiza i wskazanie obszarów działań na poziomie lokalnym;
  • zdefiniowana wizja, cele oraz priorytetowe działania przypisane do analizowanych obszarów;
  • możliwość skoordynowania planowanych i już podejmowanych lokalnych inicjatyw oraz przedsięwzięć mających na celu przeprowadzenie transformacji energetycznej;
  • promowanie miasta efektywnego energetycznie;
  • zapewnienie udziału interesariuszy w tworzeniu strategii transformacji energetycznej, przeprowadzenie konsultacji społecznych, jak również stworzenie kanału przepływu informacji w ramach prowadzonych konsultacji (np. za pośrednictwem strony internetowej – system OpiKon);
  • identyfikacja możliwych zmian w zapisach lokalnych dokumentów strategicznych, jak również wskazanie uzasadnienia dla wykonania dodatkowych ekspertyz, np. analizy potencjału odnawialnych źródeł energii, analizy ubóstwa energetycznego, inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, optymalizacji kosztów energii, strategii rozwoju elektromobilności, analizy możliwości zawiązania klastrów energii;
  • zgodność z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi gminy lub miasta oraz dokumentami w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej na szczeblu centralnym.

 

Więcej informacji:

Wojciech Kusek
+48 882 018 851
kusek@atmoterm.pl