facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu planu zrównoważonej mobilności miejskiej, z ang. sustainable urban mobility plan (SUMP) – strategicznego dokumentu stanowiącego koncepcję zrównoważonego i całościowego planowania mobilności miejskiej.

Zalety wykonania SUMP przez Atmoterm

 • identyfikacja potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach, a także ich otoczeniu, w świetle lepszej jakości życia (zrównoważony rozwój);
 • komplementarność z Krajową Polityką Miejską;
 • integracja działań planowania przestrzennego, transportu publicznego, transportu samochodowego, transportu niezmotoryzowanego, polityki parkingowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wdrażania nowych wzorców użytkowania, zarządzania ogólnie mobilnością i transportem towarów;
 • dodatkowe działania wspomagające i partycypacyjne:
  • badania CATI, PAPI, CAWI,
  • prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych (informacje w prasie, ulotki, reklamy w internecie),
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych,
  • stworzenie kanału przepływu informacji w ramach prowadzonych konsultacji, np. za pośrednictwem strony internetowej – aplikacja Opiniowanie i Konsultacje Społeczne;
 • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla planu zrównoważonej mobilności miejskiej;
 • spełnienie warunków zapisów programów operacyjnych, dotyczących działań związanych z transportem, co umożliwia pozyskanie funduszy na planowane inwestycje;
 • możliwość graficznej prezentacji informacji zawartych w SUMP w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej.

 

Przeczytaj także: Zrównoważona mobilność miejska – szansa i wyzwanie dla miast.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl