facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu planu zrównoważonej mobilności miejskiej, z ang. sustainable urban mobility plan (SUMP) – strategicznego dokumentu stanowiącego koncepcję zrównoważonego i całościowego planowania mobilności miejskiej.

Zalety wykonania planu zrównoważonej mobilności przez Atmoterm

  • identyfikacja potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu w świetle lepszej jakości życia (zrównoważony rozwój);
  • komplementarność z Krajową Polityką Miejską;
  • integracja działań planowania przestrzennego, transportu publicznego, transportu samochodowego, transportu niezmotoryzowanego, polityki parkingowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wdrażania nowych wzorców użytkowania, zarządzania ogólnie mobilnością i transportem towarów;
  • dodatkowe działania wspomagające i partycypacyjne: badania CATI, PAPI, CAWI, prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych (informacje w prasie, ulotki, reklamy w internecie), przeprowadzenie konsultacji społecznych, jak również stworzenie kanału przepływu informacji w ramach prowadzonych konsultacji (np. za pośrednictwem strony internetowej – system OpiKon);
  • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla SUMP;
  • spełnienie warunków zapisów programów operacyjnych, dotyczące działań związanych z transportem, co umożliwia pozyskanie funduszy na planowane inwestycje;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej.

 

Przeczytaj także: Zrównoważona mobilność miejska – szansa i wyzwanie dla miast.

 

Więcej informacji:

Wojciech Kusek
+48 882 018 851
kusek@atmoterm.pl