Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej”.

Korzyści dla klienta:

  • identyfikacja potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu w świetle lepszej jakości życia (zrównoważony rozwój);
  • komplementarność z Krajową Polityką Miejską;
  • integracja działań planowania przestrzennego, transportu publicznego, transportu samochodowego, transportu niezmotoryzowanego, polityki parkingowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wdrażania nowych wzorców użytkowania, zarządzania ogólnie mobilnością i transportem towarów;
  • dodatkowe działania wspomagające i partycypacyjne: badania CATI, PAPI, CAWI, prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych (informacje w prasie, ulotki, reklamy w Internecie), przeprowadzenie konsultacji społecznych, jak również stworzenie kanału przepływu informacji w ramach prowadzonych konsultacji (np. za pośrednictwem strony internetowej – system OpiKon);
  • Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko dla SUMP;
  • spełnienie warunków zapisów programów operacyjnych, dotyczące działań związanych z transportem, co umożliwia pozyskanie funduszy na planowane inwestycje;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i MSIP.

Przeczytaj także: Zrównoważona mobilność miejska – szansa i wyzwanie dla miast.

Więcej informacji:

Janusz Pietrusiak
+48 606 845 256
pietrusiak@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl