facebook piksel profilu firmy atmoterm

System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania to narzędzie informatyczne w formie e-usługi, służące do racjonalnego planowania inwestycji pozytywnie wpływających na jakość powietrza, a w szczególności na ograniczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania jest w stanie wskazać najbardziej efektywne sposoby wydatkowania funduszy publicznych pod kątem efektu ekologicznego i zmniejszenia narażenia ludności na negatywne skutki tzw. niskiej emisji. Dzięki zastosowaniu Systemu Optymalizacji Wymiany Ogrzewania można zaplanować realny harmonogram wdrożenia w życie zapisów uchwał antysmogowych oraz programów ochrony powietrza.

Zalety Systemu Optymalizacji Wymiany Ogrzewania

  • wykorzystanie gotowych informacji o dostępnych metodach ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz kosztach ich stosowania, jednolitych dla wszystkich źródeł i uaktualnianych na bieżąco;
  • możliwość budowania i analizowania wariantów opartych na rozwiązaniach optymalnych, odbiegających od nich w dowolny sposób;
  • możliwość uwzględnienia w procesie decyzyjnym wrażliwości analizowanego obszaru;
  • możliwość wyznaczania optymalnej kolejności inwestowania;
  • obiektywizm w podejmowaniu decyzji środowiskowych;
  • transparentność w wydawaniu społecznych środków finansowych.

 

System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania w formie e-usługi można także zamówić na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Waldemar Mazur
+48 604 939 413
mazur@atmoterm.pl

 

System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania powstał w partnerstwie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach projektu “System ekonomizacji przedsięwzięć ograniczających występowanie sytuacji smogowych” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.