System Zarządzania Kosztami Energii i Wody (SZKEiW) to system wspomagający poprawę efektu energetycznego i ekologicznego, a co za tym idzie, obniżenie emisji CO2 i kosztów zużycia mediów, m.in. energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody w gminie. Dedykowana jest dla organów administracji publicznej, które monitorują zużycie mediów w swoich obiektach (budynkach) i podejmują działania w zakresie sprawnego zarządzania. Wdrożenie systemu ułatwi zaobserwowanie niekorzystnych trendów zużycia energii i wody oraz podjęcie kroków, które przyniosą oszczędności finansowe dla gminy.

Korzyści dla klienta:

  • oszczędność mediów, zwiększenie efektywności energetycznej;
  • obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów;
  • zmniejszenie emisji substancji do powietrza, w tym CO2;
  • wzrost świadomości użytkowników w zakresie zmniejszenia zużycia mediów;
  • kreowanie i rozwój wizerunku jednostki samorządu terytorialnego, świadomej konieczności efektywnego zarządzania energią, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  • możliwa wizualizacja danych za pomocą interaktywnych map w systemie GIS i w MSIP.

Więcej informacji:

Agnieszka Ościk
+48 692 381 273
oscik@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl