facebook piksel profilu firmy atmoterm

System Zarządzania Kosztami Energii i Wody umożliwia jednostce samorządu terytorialnego (JST) monitorowanie i przetwarzanie danych o kosztach zużycia mediów, m.in. energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody. Dedykowany jest on dla organów administracji publicznej, które chcą monitorować zużycie mediów w swoich obiektach (m.in. budynkach) i podejmować działania w zakresie sprawnego zarządzania wydatkami oraz poszukiwania oszczędności.

Zalety Systemu Zarządzania Kosztami Energii i Wody

  • świadome zarządzanie gospodarką energetyczną i wydatkami, prowadzące do oszczędności mediów, a także zwiększenia efektywności energetycznej w gminie;
  • optymalizacja planowania budżetu, poprzez wykonywanie prognoz i szacunków w oparciu o założone algorytmy oraz edytowane wskaźniki;
  • bezpieczne i wygodne archiwizowanie danych oraz możliwość łatwego i przejrzystego ich prezentowania;
  • kreowanie i rozwój wizerunku JST świadomej konieczności efektywnego zarządzania energią, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

System Zarządzania Kosztami Energii i Wody w formie e-usługi można również zamówić lub przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Przeczytaj także: Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną.

 

Więcej informacji:

Michał Drabek
+48 734 413 684
drabek@atmoterm.pl