facebook pixel

Szkolenia z gospodarki odpadami to kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu gospodarki odpadami, których zakres oraz tematyka dostosowywane są do bieżących tematów, zmian prawnych oraz wyzwań, przed którymi stoją samorządy oraz inne jednostki biorące udział w systemie gospodarki odpadami.

Zalety wykonania szkoleń z gospodarki odpadami przez Atmoterm

  • poznanie bieżących i planowanych zmian prawnych;
  • wyjaśnienie przez trenerów najczęściej pojawiających się wątpliwości oraz problemów w sektorze gospodarki odpadami;
  • możliwość wymiany doświadczeń na forum zaufanych partnerów oraz poznanie stanowisk potencjalnych partnerów do współpracy;
  • stworzenie warunków do zorganizowania innowacyjnych form współpracy gmin i innych jednostek;
  • omówienie wybranych przykładów, by uniknąć ponawiania popełnionych wcześniej błędów;
  • każdy uczestnik w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia może przysłać pytanie dotyczące tematu szkolenia.

Zobacz również: Szkolenia z ochrony środowiska.

Więcej informacji:

Magdalena Hrynkiewicz
+48 661 426 697
hrynkiewicz@atmoterm.pl