facebook pixel

Szkolenia z gospodarki odpadami to kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu gospodarki odpadowej, których tematyka dostosowywana jest do zmian prawnych i bieżących wyzwań, przed którymi stoją samorządy oraz inne jednostki biorące udział w systemie gospodarki odpadami.

Zalety wykonania szkoleń z gospodarki odpadowej przez Atmoterm

  • poznanie bieżących i planowanych zmian prawnych;
  • wyjaśnienie przez trenerów najczęściej pojawiających się wątpliwości oraz problemów w sektorze gospodarki odpadami;
  • możliwość wymiany doświadczeń na forum zaufanych partnerów oraz poznanie stanowisk potencjalnych partnerów do współpracy;
  • stworzenie warunków do zorganizowania innowacyjnych form współpracy gmin i innych jednostek;
  • omówienie wybranych przykładów, by uniknąć ponawiania popełnionych wcześniej błędów;
  • każdy uczestnik w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia z gospodarki odpadowej może przysłać pytanie dotyczące tematu szkolenia.

Zobacz również:

Więcej informacji:

szkolenia@atmoterm.pl