facebook pixel

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych, przeznaczona m.in. dla administracji.

Zalety szkoleń z ochrony środowiska dla administracji

 • podnoszenie kompetencji z zakresu nowych przepisów i obowiązków środowiskowych;
 • czerpanie wiedzy od praktyków z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w konsultingu ochrony środowiska.

Dwie formy szkoleń do wyboru:

 • szkolenia otwarte organizowane w formie warsztatów, powstałe z myślą o klientach, którzy chcą cyklicznie podnosić kompetencje swoich pracowników z tematów dotyczących prawa ochrony środowiska i obowiązków z niego wynikających:
  • warsztatowa forma szkolenia otwartego umożliwia każdemu z uczestników zadawanie trenerowi pytań dotyczących tematyki szkolenia w odniesieniu do swoich indywidualnych potrzeb;
 • szkolenia dedykowane, indywidualne warsztaty z udziałem doświadczonej kadry trenerów i konsultantów:
  • zakres szkolenia dedykowanego dostosowany jest do oczekiwań i potrzeb oraz priorytetowych zagadnień zgłoszonych przez klienta, dopasowany do specyfiki jego działalności,
  • materiały dedykowanego szkolenia dotyczą kluczowych dla klienta problemów i rozwiązań,
  • szkolenia dedykowane odbywają się w miejscu i terminie uzgodnionym z klientem.

Więcej informacji:

Magdalena Hrynkiewicz
+48 661 426 697
hrynkiewicz@atmoterm.pl