facebook piksel profilu firmy atmoterm

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych, przeznaczona m.in. dla administracji.

Zalety szkoleń z ochrony środowiska dla administracji

 • podnoszenie kompetencji z zakresu nowych przepisów i obowiązków środowiskowych;
 • czerpanie wiedzy od praktyków z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w konsultingu ochrony środowiska.

Formy szkoleń z ochrony środowiska dla administracji

 • Szkolenia otwarte organizowane w formie warsztatów, powstałe z myślą o klientach, którzy chcą cyklicznie podnosić kompetencje swoich pracowników z tematów dotyczących prawa ochrony środowiska i obowiązków z niego wynikających. Warsztatowa forma szkolenia otwartego umożliwia każdemu z uczestników zadawanie trenerowi pytań dotyczących tematyki szkolenia w odniesieniu do swoich indywidualnych potrzeb.
 • Szkolenia dedykowane, indywidualne warsztaty z ochrony środowiska z udziałem doświadczonej kadry trenerów i konsultantów. Zakres szkolenia dedykowanego dostosowany jest do oczekiwań i potrzeb oraz priorytetowych zagadnień zgłoszonych przez klienta, dopasowany do specyfiki jego działalności. Materiały dedykowanego szkolenia dotyczą kluczowych dla klienta problemów i rozwiązań z tematyki ochrony środowiska. Szkolenia dedykowane odbywają się w miejscu i terminie uzgodnionym z klientem.

Aktualne szkolenia z ochrony środowiska

Szkolenie dla straży miejskiej z uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza

Oferujemy Państwu szkolenie dedykowane dla straży miejskich oraz osób wykonujących kontrole przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych oraz programów ochrony powietrza. Podczas szkolenia wyjaśniamy genezę konieczności prowadzenia szkoleń, poruszamy aspekty prawne, jak i wskazujemy dobre praktyki związane z ich prowadzeniem. Kładziemy również nacisk na edukację mieszkańców podczas prowadzenia kontroli.

Druga część szkolenia to aspekt praktyczny, dotyczący sposobu prowadzenia kontroli w terenie i poboru prób popiołu. Po szkoleniu wystawiamy zaświadczenie o jego ukończeniu, a uczestnicy otrzymują tzw. pakiet startowy, umożliwiający pobór próbek podczas kontroli w swojej gminie. Szkolenie prowadzą osoby o stosownych uprawnieniach. Istnieje możliwość nawiązania współpracy przy zlecaniu analizy pobranych prób popiołu (laboratorium akredytowane).

Dodatkowo oferujemy również narzędzie w postaci e-usługi, pozwalające w prosty sposób prowadzić ewidencję prowadzonych kontroli. Dzięki oferowanemu narzędziu zapewniony jest szybki przepływ informacji między kontrolującymi a wydziałem ochrony środowiska oraz raportowanie i informacje w postaci interaktywnej mapy kontroli.

Szkolenie możliwe jest do przeprowadzenia w 3 odsłonach:

 • w siedzibie Zamawiającego;
 • online;
 • w siedzibie Wykonawcy.

 

Więcej informacji:

Waldemar Mazur
+48 604 939 413
mazur@atmoterm.pl

Zrealizowane webinaria z ochrony środowiska

Analiza problemu ubóstwa energetycznego – jak ją wykonać?

Problem ubóstwa energetycznego oraz poprawa jakości powietrza są ze sobą ściśle powiązane i należą do priorytetów Polityki energetycznej Polski 2040 – I filar Sprawiedliwa transformacja oraz zostały uwzględnione w Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. z perspektywą do 2030 r. z 14 lipca 2021 r. – Kierunek interwencji 1 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego.

W przyjętej w 2020 r. aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako pierwszy w kraju zobowiązał gminy do przeprowadzenia analizy problemu ubóstwa energetycznego i przedstawienia jej wyników do 30 czerwca 2022 r. Biorąc pod uwagę zapisy dokumentów strategicznych oraz obecne trendy, należy spodziewać się, że podobne zapisy mogą pojawić się również w pozostałych województwach przy najbliższych aktualizacjach programów ochrony powietrza.

Podczas webinaru poruszone zostały praktyczne aspekty wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego. Odpowiadamy m.in. na pytania:

 • Co mówią statystyki dotyczące skali zjawiska ubóstwa energetycznego, czy jest to duży problem?
 • Z czego wynika konieczność przeprowadzenia analizy problemu ubóstwa energetycznego?
 • Jakie są korzyści z wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego?
 • W jaki sposób przeprowadzić analizę problemu ubóstwa energetycznego?
 • Skąd pozyskać niezbędne dane?
 • Jak sprawozdać się z zadania?

 

Zobacz nagranie skróconej wersji webinaru:

 

Edukacja ekologiczna – czy potrafi być interesująca i skuteczna?

Eko-edukację należy rozpocząć już od najmłodszych lat, aby kształtować świadomość ekologiczną oraz wychować dzieci w duchu poszanowania środowiska. Jednak nie tylko na najmłodszych należy się skupiać, ponieważ za środowisko jesteśmy odpowiedzialni wszyscy razem. Tylko jak zachęcić do działania, by stało się to dla nas naturalnym stylem życia, a nie jednorazowym działaniem? Opowiedzieliśmy o tym na naszym bezpłatnym webinarze, na którym poruszyliśmy następujące tematy:

 • Jak podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców miasta czy gminy?
 • Jak kształtować wrażliwość na potrzeby otaczającego nas środowiska?
 • Jak zachęcić mieszkańca do działania i dbania o nasz klimat?
 • Co trzeba wiedzieć, aby zaplanować i opracować skuteczną oraz długofalową edukację ekologiczną?
 • Jakie działania na rzecz środowiska mogą przynieść skuteczny efekt?

 

Jak skutecznie przygotować miejski plan adaptacji do zmian klimatu?

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu to dokument strategiczny, który ma przygotować miasto na skutki zmian klimatu, które coraz bardziej odczuwamy. Adaptacja do zmian klimatu jest procesem, do którego należy się odpowiednio przygotować. Od czego zacząć?

W webinarze odpowiedzieliśmy m.in. na poniższe pytania:

 • Jak zmiany klimatu wpływają na obszar miejski?
 • Jakie działania przyniosą efekt w postaci przystosowania się do tych zmian?
 • Jakie znaczenie dla miasta ma posiadanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu?
 • Co trzeba wiedzieć, aby opracować przydatny dla miasta dokument i niczego nie pominąć?

Jak z sukcesem przeprowadzić inwentaryzację źródeł ciepła?

Obowiązkowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji to podstawowy krok do podejmowania działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji. Dzięki bazie inwentaryzacji systemów grzewczych możliwe jest prowadzenie racjonalnych i skutecznych działań mających wymierny wpływ na jakość powietrza.

Podczas webinaru opowiedzieliśmy:

 • Jakie są podstawy prawne dotyczące obowiązkowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji?
 • Co różni Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków od inwentaryzacji źródeł ogrzewania?
 • Jaką metodę inwentaryzacji pieców wybrać?
 • Jakie narzędzia wspomagają efektywne zarządzania jakością powietrza?
 • O monitoringu wskaźników programów ochrony powietrza, skutecznej sprawozdawczości oraz zarządzaniu posiadanymi bazami danych.

 

Zarządzanie i raportowanie danych środowiskowych w administracji

Zarządzanie danymi o środowisku może być problematyczne, gdy nie są one gromadzone we właściwy sposób. Aby ułatwić to zadanie, zorganizowaliśmy webinar, podczas którego odpowiedzieliśmy na pytania:

 • Jak zarządzać danymi środowiskowymi w sposób usystematyzowany, aby zaoszczędzić czas i zasoby?
 • Jak przyśpieszyć raportowanie i sprawozdawczość środowiskową?
 • Jak gromadzić dane środowiskowe w sposób świadomy?
 • Jakie korzyści płyną z dostępu do danych (np. geodezyjnych czy odpadowych), aby skutecznie zarządzać środowiskiem?
 • Jakie narzędzia mogą wspomóc efektywne zarządzanie danymi środowiskowymi?

 

 

Więcej informacji:

szkolenia@atmoterm.pl