facebook pixel

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych, przeznaczona m.in. dla administracji.

Zalety szkoleń z ochrony środowiska dla administracji

 • podnoszenie kompetencji z zakresu nowych przepisów i obowiązków środowiskowych;
 • czerpanie wiedzy od praktyków z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w konsultingu ochrony środowiska.

Formy szkoleń z ochrony środowiska dla administracji

 • Szkolenia otwarte organizowane w formie warsztatów, powstałe z myślą o klientach, którzy chcą cyklicznie podnosić kompetencje swoich pracowników z tematów dotyczących prawa ochrony środowiska i obowiązków z niego wynikających. Warsztatowa forma szkolenia otwartego umożliwia każdemu z uczestników zadawanie trenerowi pytań dotyczących tematyki szkolenia w odniesieniu do swoich indywidualnych potrzeb.
 • Szkolenia dedykowane, indywidualne warsztaty z ochrony środowiska z udziałem doświadczonej kadry trenerów i konsultantów. Zakres szkolenia dedykowanego dostosowany jest do oczekiwań i potrzeb oraz priorytetowych zagadnień zgłoszonych przez klienta, dopasowany do specyfiki jego działalności. Materiały dedykowanego szkolenia dotyczą kluczowych dla klienta problemów i rozwiązań z tematyki ochrony środowiska. Szkolenia dedykowane odbywają się w miejscu i terminie uzgodnionym z klientem.

Aktualne szkolenia z ochrony środowiska

Szkolenie dla straży miejskiej z uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza

Oferujemy Państwu szkolenie dedykowane dla straży miejskich oraz osób wykonujących kontrole przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych oraz programów ochrony powietrza. Podczas szkolenia wyjaśniamy genezę konieczności prowadzenia szkoleń, poruszamy aspekty prawne, jak i wskazujemy dobre praktyki związane z ich prowadzeniem. Kładziemy również nacisk na edukację mieszkańców podczas prowadzenia kontroli.

Druga część szkolenia to aspekt praktyczny, dotyczący sposobu prowadzenia kontroli w terenie i poboru prób popiołu. Po szkoleniu wystawiamy zaświadczenie o jego ukończeniu, a uczestnicy otrzymują tzw. pakiet startowy, umożliwiający pobór próbek podczas kontroli w swojej gminie. Szkolenie prowadzą osoby o stosownych uprawnieniach. Istnieje możliwość nawiązania współpracy przy zlecaniu analizy pobranych prób popiołu (laboratorium akredytowane).

Dodatkowo oferujemy również narzędzie w postaci e-usługi, pozwalające w prosty sposób prowadzić ewidencję prowadzonych kontroli. Dzięki oferowanemu narzędziu zapewniony jest szybki przepływ informacji między kontrolującymi a wydziałem ochrony środowiska oraz raportowanie i informacje w postaci interaktywnej mapy kontroli.

Szkolenie możliwe jest do przeprowadzenia w 3 odsłonach:

 • w siedzibie Zamawiającego;
 • online;
 • w siedzibie Wykonawcy.

Więcej informacji:

Roman Grzebiela
+48 539 906 117
grzebiela@atmoterm.pl

Szkolenia z gospodarki odpadami

Szkolenia z gospodarki odpadami to kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu gospodarki odpadowej, których tematyka dostosowywana jest do zmian prawnych i bieżących wyzwań, przed którymi stoją samorządy oraz inne jednostki biorące udział w systemie gospodarki odpadami.

Zalety wykonania szkoleń z gospodarki odpadowej przez Atmoterm:

 • poznanie bieżących i planowanych zmian prawnych;
 • wyjaśnienie przez trenerów najczęściej pojawiających się wątpliwości oraz problemów w sektorze gospodarki odpadami;
 • możliwość wymiany doświadczeń na forum zaufanych partnerów oraz poznanie stanowisk potencjalnych partnerów do współpracy;
 • stworzenie warunków do zorganizowania innowacyjnych form współpracy gmin i innych jednostek;
 • omówienie wybranych przykładów, by uniknąć ponawiania popełnionych wcześniej błędów;
 • każdy uczestnik w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia z gospodarki odpadowej może przysłać pytanie dotyczące tematu szkolenia;
 • możliwość przygotowania się do egzaminu na kierownika składowiska odpadów lub spalarni odpadów.

Zobacz również:

Więcej informacji:

Jacek Pietrzyk
+48 661 426 685
pietrzyk@atmoterm.pl

Więcej informacji:

szkolenia@atmoterm.pl