facebook piksel profilu firmy atmoterm

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa środowiskowego i tematów pokrewnych, przeznaczona m.in. dla administracji.

Zalety szkoleń z ochrony środowiska dla administracji

 • podnoszenie kompetencji z zakresu nowych przepisów i obowiązków środowiskowych;
 • czerpanie wiedzy od praktyków z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w konsultingu ochrony środowiska.

Formy szkoleń środowiskowych dla administracji

 • Szkolenia otwarte – organizowane w formie warsztatów, powstałe z myślą o klientach, którzy chcą cyklicznie podnosić kompetencje swoich pracowników z tematów dotyczących prawa środowiskowego i obowiązków z niego wynikających. Warsztatowa forma szkolenia otwartego umożliwia każdemu z uczestników zadawanie trenerowi pytań dotyczących tematyki szkolenia w odniesieniu do swoich indywidualnych potrzeb.
 • Szkolenia dedykowane – indywidualne warsztaty, których zakres dostosowany jest do oczekiwań, potrzeb i priorytetowych zagadnień zgłoszonych przez klienta oraz dopasowany jest do specyfiki jego działalności. Materiały dedykowanego szkolenia dotyczą kluczowych dla klienta problemów i rozwiązań z dziedziny ochrony środowiska. Szkolenia dedykowane odbywają się w miejscu i terminie uzgodnionym z klientem.

Aktualne szkolenia z ochrony środowiska

Szkolenie dla straży miejskiej z uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza

Podczas szkolenia dotyczącego kontroli przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych oraz programów ochrony powietrza wyjaśniamy genezę konieczności prowadzenia szkoleń, poruszamy aspekty prawne, jak i wskazujemy dobre praktyki związane z ich prowadzeniem. Kładziemy również nacisk na edukację mieszkańców podczas prowadzenia kontroli przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych oraz programów ochrony powietrza.

Druga część szkolenia to aspekt praktyczny, dotyczący sposobu prowadzenia kontroli przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych oraz programów ochrony powietrza w terenie, a także poboru prób popiołu. Po szkoleniu wystawiamy zaświadczenie o jego ukończeniu, a uczestnicy otrzymują tzw. pakiet startowy, umożliwiający pobór próbek podczas kontroli przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych oraz programów ochrony powietrza w swojej gminie. Istnieje możliwość nawiązania współpracy przy zlecaniu analizy pobranych prób popiołu (laboratorium akredytowane).

Dodatkowo oferujemy również narzędzie w postaci e-usługi, pozwalające w prosty sposób prowadzić ewidencję prowadzonych kontroli przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych oraz programów ochrony powietrza. Dzięki oferowanemu narzędziu zapewniony jest szybki przepływ informacji między kontrolującymi a wydziałem ochrony środowiska, a także raporty oraz informacje w postaci interaktywnej mapy kontroli przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

Szkolenie dotyczące kontroli przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych oraz programów ochrony powietrza możliwe jest do przeprowadzenia w 3 odsłonach:

 • w siedzibie Zamawiającego;
 • online;
 • w siedzibie Wykonawcy.

 

Więcej informacji:

Waldemar Mazur
+48 604 939 413
mazur@atmoterm.pl

Zrealizowane webinaria z ochrony środowiska

Analiza problemu ubóstwa energetycznego – jak ją wykonać?

Problem ubóstwa energetycznego oraz poprawa jakości powietrza są ze sobą ściśle powiązane i należą do priorytetów Polityki energetycznej Polski 2040 – I filar Sprawiedliwa transformacja oraz zostały uwzględnione w Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. z perspektywą do 2030 r. z 14 lipca 2021 r. – Kierunek interwencji 1 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego.

Podczas webinaru poruszone zostały praktyczne aspekty wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego. Odpowiadamy m.in. na pytania:

 • Co mówią statystyki dotyczące skali zjawiska ubóstwa energetycznego, czy jest to duży problem?
 • Z czego wynika konieczność przeprowadzenia analizy problemu ubóstwa energetycznego?
 • Jakie są korzyści z wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego?
 • W jaki sposób przeprowadzić analizę problemu ubóstwa energetycznego?
 • Skąd pozyskać niezbędne dane do analizy problemu ubóstwa energetycznego?
 • Jak sprawozdać się z zadania dotyczącego analizy problemu ubóstwa energetycznego?

 

Zobacz nagranie skróconej wersji webinaru:

 

Edukacja ekologiczna – czy potrafi być interesująca i skuteczna?

Eko-edukację należy rozpocząć już od najmłodszych lat, aby kształtować świadomość ekologiczną oraz wychować dzieci w duchu poszanowania środowiska. Jednak nie tylko na najmłodszych należy się skupiać, ponieważ za środowisko jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Tylko jak zachęcić do tego, by stało się to dla nas naturalnym stylem życia, a nie jednorazowym działaniem?

Opowiedzieliśmy o tym na webinarze dotyczącym edukacji ekologicznej, na którym poruszyliśmy następujące tematy:

 • Jak podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców miasta lub gminy?
 • Jak kształtować wrażliwość na potrzeby otaczającego nas środowiska?
 • Jak zachęcić mieszkańca do działania i dbania o nasz klimat?
 • Co trzeba wiedzieć, aby zaplanować i opracować skuteczną oraz długofalową eko-edukację?
 • Jakie działania na rzecz środowiska mogą przynieść skuteczny efekt?

 

Jak skutecznie przygotować miejski plan adaptacji do zmian klimatu?

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu to dokument strategiczny, który ma przygotować miasto na skutki zmian klimatu, które coraz bardziej odczuwamy. Adaptacja do zmian klimatu jest procesem, do którego należy się odpowiednio przygotować. Od czego zacząć?

W webinarze dotyczącym miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu odpowiedzieliśmy m.in. na poniższe pytania:

 • Jak zmiany klimatu wpływają na obszar miejski?
 • Jakie działania przyniosą efekt w postaci przystosowania się do zmian klimatu?
 • Jakie znaczenie dla miasta ma posiadanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu?
 • Co trzeba wiedzieć, aby opracować przydatny dla miasta plan adaptacji do zmian klimatu i niczego nie pominąć?

Jak z sukcesem przeprowadzić inwentaryzację źródeł ciepła?

Obowiązkowa inwentaryzacja systemów grzewczych to podstawowy krok do podejmowania działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji. Dzięki bazie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji możliwe jest prowadzenie racjonalnych i skutecznych działań mających wymierny wpływ na jakość powietrza.

Podczas webinaru dotyczącego inwentaryzacji pieców opowiedzieliśmy:

 • Jakie są podstawy prawne dotyczące obowiązkowej inwentaryzacji źródeł ogrzewania?
 • Co różni Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków od inwentaryzacji systemów grzewczych?
 • Jaką metodę inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wybrać?
 • Jakie narzędzia wspomagają efektywne zarządzanie jakością powietrza?
 • O monitoringu wskaźników programów ochrony powietrza, skutecznej sprawozdawczości oraz zarządzaniu posiadanymi bazami danych.

 

Zarządzanie i raportowanie danych środowiskowych w administracji

Zarządzanie i raportowanie danych o środowisku może być problematyczne, gdy nie są one gromadzone we właściwy sposób. Aby ułatwić to zadanie, zorganizowaliśmy webinar, podczas którego odpowiedzieliśmy na pytania:

 • Jak zarządzać danymi środowiskowymi w sposób usystematyzowany, aby zaoszczędzić czas i zasoby?
 • Jak przyśpieszyć raportowanie i sprawozdawczość środowiskową?
 • Jak gromadzić dane o środowisku w sposób świadomy?
 • Jakie korzyści płyną z dostępu do danych (np. geodezyjnych lub odpadowych), aby skutecznie zarządzać środowiskiem?
 • Jakie narzędzia mogą wspomóc efektywne zarządzanie danymi środowiskowymi?

 

 

Więcej informacji:

szkolenia@atmoterm.pl