facebook pixel

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych, przeznaczona m.in. dla administracji.

Zalety szkoleń z ochrony środowiska dla administracji

  • podnoszenie kompetencji z zakresu nowych przepisów i obowiązków środowiskowych;
  • czerpanie wiedzy od praktyków z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w konsultingu ochrony środowiska.

Formy szkoleń z ochrony środowiska dla administracji

  • Szkolenia otwarte organizowane w formie warsztatów, powstałe z myślą o klientach, którzy chcą cyklicznie podnosić kompetencje swoich pracowników z tematów dotyczących prawa ochrony środowiska i obowiązków z niego wynikających. Warsztatowa forma szkolenia otwartego umożliwia każdemu z uczestników zadawanie trenerowi pytań dotyczących tematyki szkolenia w odniesieniu do swoich indywidualnych potrzeb.
  • Szkolenia dedykowane, indywidualne warsztaty z ochrony środowiska z udziałem doświadczonej kadry trenerów i konsultantów. Zakres szkolenia dedykowanego dostosowany jest do oczekiwań i potrzeb oraz priorytetowych zagadnień zgłoszonych przez klienta, dopasowany do specyfiki jego działalności. Materiały dedykowanego szkolenia dotyczą kluczowych dla klienta problemów i rozwiązań z tematyki ochrony środowiska. Szkolenia dedykowane odbywają się w miejscu i terminie uzgodnionym z klientem.

Zobacz również:Szkolenia z gospodarki odpadami.

Więcej informacji:

szkolenia@atmoterm.pl