facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO) oraz wspomaganiu procesu jego uzgodnień i uchwalenia.

Zalety wykonania WPGO przez Atmoterm

  • szczegółowa inwentaryzacja istniejących instalacji do przetwarzania odpadów, a także oszacowanie ilości wytwarzanych odpadów na potrzeby określenia zarówno stanu bieżącego, jak również prognozy na kolejne lata;
  • ujęcie w harmonogramie rzeczowo-finansowym i planach inwestycyjnych działań oraz inwestycji, które powinny być realizowane w celu lepszego zagospodarowania odpadów;
  • dostosowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do charakterystyki danego regionu, jak również zawarcie analizy kosztów oraz odpowiedzialności za zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji zawartej w WPGO w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej;
  • przeprowadzenie procedury uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

odpady@atmoterm.pl