facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO) oraz wspomaganiu procesu jego uzgodnień i uchwalenia.

Zalety wykonania WPGO przez Atmoterm

  • szczegółowa inwentaryzacja istniejących instalacji do przetwarzania odpadów, jak również oszacowanie ilości wytwarzanych odpadów na potrzeby określenia zarówno stanu bieżącego, jak również prognozy na kolejne lata;
  • harmonogram rzeczowo-finansowy i plany inwestycyjne obejmują działania i inwestycje, które powinny być realizowane w celu lepszego zagospodarowania odpadów;
  • dokument jest dostosowany do charakterystyki danego regionu i zawiera analizy kosztów oraz odpowiedzialności za zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • wspomaganie procesu uzgodnień obejmuje przeprowadzenie całej procedury uzgodnienia, opiniowania i konsultacji społecznych dokumentu.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

odpady@atmoterm.pl