facebook pixel

wwwF7 to system (webowa aplikacja) wspomagająca realizację obowiązku publikacji kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – publicznie dostępny wykaz. Aplikacja jest elementem systemu SOZAT użytkowanego przez urzędy marszałkowskie, ale także stanowi odrębną aplikację kierowaną do organów administracji innych szczebli.

Zalety wwwF7

  • prowadzenie bazy danych jednostek organizacyjnych i dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
  • generowanie kart informacyjnych o dokumentach zgodnie ze wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska;
  • integralność danych;
  • bezpieczna eksploatacja systemu poprzez zarządzanie dostępem i nadawanie uprawnień;
  • dostęp do informacji, za pomocą strony internetowej, dla ogółu społeczeństwa.

Więcej informacji:

Grzegorz Stanisławiak
+48 661 426 683
stanislawiak@atmoterm.pl