wwwF7 to aplikacja wspomagająca realizację obowiązku publikacji kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – publicznie dostępny wykaz. Aplikacja wwwF7 jest elementem systemu SOZAT, użytkowanego przez urzędy marszałkowskie, ale także stanowi odrębne rozwiązanie kierowane do organów administracji innych szczebli.

Zalety aplikacji wwwF7

  • prowadzenie bazy danych jednostek organizacyjnych oraz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
  • generowanie kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie ze wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska;
  • integralność danych;
  • bezpieczna eksploatacja aplikacji wwwF7 poprzez zarządzanie dostępem i nadawanie uprawnień;
  • dostęp do informacji dla ogółu społeczeństwa za pomocą strony internetowej.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675

E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl