facebook piksel profilu firmy atmoterm

wwwF7 to aplikacja internetowa wspomagająca realizację obowiązku publikacji kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – publicznie dostępny wykaz. Aplikacja wwwF7 jest elementem systemu SOZAT, użytkowanego przez urzędy marszałkowskie, ale także stanowi odrębne narzędzie kierowane do organów administracji innych szczebli.

Zalety wwwF7

  • prowadzenie bazy danych jednostek organizacyjnych oraz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
  • generowanie kart informacyjnych o dokumentach zgodnie ze wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska;
  • integralność danych;
  • bezpieczna eksploatacja aplikacji wwwF7 poprzez zarządzanie dostępem i nadawanie uprawnień;
  • dostęp do informacji, za pomocą strony internetowej, dla ogółu społeczeństwa.

 

Więcej informacji:

Grzegorz Stanisławiak
+48 661 426 683
stanislawiak@atmoterm.pl