facebook piksel profilu firmy atmoterm

Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów to system wspierający proces wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew oraz krzewów (w tym również naliczanie opłaty), a także decyzji wymierzających kary administracyjne. Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów przeznaczony jest dla organów administracji samorządowej prowadzących sprawy oraz wydających decyzje w tym zakresie, czyli urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich.

Zalety Rejestru Usuwania Drzew i Krzewów

  • oszczędność czasu wynikająca z elektronicznego tworzenia dokumentów i raportów dotyczących drzew oraz krzewów;
  • bezpieczeństwo naliczania opłat oraz kar – Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów jest bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa;
  • łatwy dostęp do danych dotyczących drzew i krzewów w celu publicznego udostępniania informacji;
  • możliwość monitorowania oraz kontrolowania procesu administracyjnego dotyczącego drzew i krzewów poprzez przyporządkowanie pracownika zajmującego się daną sprawą oraz określenie terminów wykonania poszczególnych etapów postępowania.

 

Więcej informacji:

Dorota Kusek
+48 696 738 246
dkusek@atmoterm.pl