Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów to aplikacja wspierająca proces wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew oraz krzewów (w tym również naliczanie opłaty), a także decyzji wymierzających kary administracyjne. Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów przeznaczony jest dla organów administracji samorządowej prowadzących sprawy oraz wydających decyzje w tym zakresie, czyli urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich.

Zalety aplikacji Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów

  • oszczędność czasu wynikająca z elektronicznego tworzenia dokumentów i raportów dotyczących drzew oraz krzewów;
  • bezpieczeństwo naliczania opłat oraz kar – Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów jest bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa;
  • łatwy dostęp do danych dotyczących drzew i krzewów w celu publicznego udostępniania informacji;
  • możliwość monitorowania oraz kontrolowania procesu administracyjnego dotyczącego drzew i krzewów poprzez przyporządkowanie pracownika zajmującego się daną sprawą oraz określenie terminów wykonania poszczególnych etapów postępowania.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675

E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl