facebook pixel

Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów (RUDZiK) to system wspierający proces wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów (w tym również naliczanie opłaty), a także decyzji wymierzających kary administracyjne. Przeznaczony jest dla organów administracji samorządowej prowadzących sprawy i wydających decyzje w tym zakresie, czyli urzędów miast i gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.

Zalety Rejestru Usuwania Drzew i Krzewów

  • oszczędność czasu wynikająca z elektronicznego tworzenia dokumentów i raportów;
  • bezpieczeństwo naliczania opłat i kar – system jest bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa;
  • łatwy dostęp do danych w celu publicznego udostępniania informacji;
  • możliwość monitorowania i kontrolowania procesu administracyjnego poprzez przyporządkowanie pracownika zajmującego się sprawą oraz określenie terminów wykonania poszczególnych etapów postępowania.

Więcej informacji:

Grażyna Orzechowska
+48 661 420 095
orzechowska@atmoterm.pl