facebook pixel

Usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu audytu efektywności energetycznej i wykazaniu możliwej do uzyskania oszczędności energii finalnej, zgodnie z obowiązującym prawem.

W ramach usługi wykonujemy audyty efektywności energetycznej dotyczące

 • kotłów;
 • instalacji sprężonego powietrza;
 • układów napędzanych silnikami elektrycznymi;
 • systemów ogrzewania;
 • odzysku ciepła odpadowego;
 • zastosowania odnawialnych źródeł energii;
 • oświetlenia.

Zalety wykonania audytu efektywności energetycznej, uprawniającego do wnioskowania o wydanie białych certyfikatów:

 • analiza zużycia energii;
 • określenie stanu technicznego obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji;
 • wariantowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 • oznaczenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej oraz miejsca ich lokalizacji;
 • analiza porównawcza zużycia potencjalnej (planowanej) energii finalnej przed i po inwestycji wraz z opisem możliwych rodzajów i wariantów realizacji modernizacji;
 • wskazanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych planowanych przedsięwzięć w wariantach realizacji modernizacji;
 • przygotowanie do procesu ubiegania się o świadectwo charakterystyki energetycznej dla każdego wybranego proefektywnościowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Zalety wykonania audytu efektywności energetycznej, potwierdzającego uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej, w ilości przekraczającej 100 toe średnio w roku z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć:

 • wymagane prawem potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności zużycia energii po przeprowadzonej inwestycji;
 • opis dokonanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 • analiza porównawcza zużycia energii finalnej przed i po inwestycji potwierdzająca planowaną średnioroczną oszczędność energii wykazaną dla przeprowadzonego wariantu modernizacji;
 • wskazanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych dokonanego przedsięwzięcia.

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Paweł Dykta
+48 604 939 035
dykta@atmoterm.pl