facebook pixel

Usługa konsultingowa, ekspertyza, polegająca na wykonaniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej.

Zalety wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez Atmoterm

  • propozycja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wraz z analizą ekonomiczną i ekologiczną dla każdego wariantu;
  • podstawa do budowy planu modernizacji;
  • zawiadomienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa i o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii z niego wynikających;
  • podstawa do wykonania audytu efektywności energetycznej dla wybranego wariantu i wystąpienia z wnioskiem o przyznanie białych certyfikatów;
  • analiza efektu energetycznego, ekonomicznego i ekologicznego jest przeprowadzona również metodą dynamiczną, a więc podaje efekt w cyklu życia (wskaźniki: SPBT, NPV, IRR, redukcja CO2, dynamiczny koszt jednostkowy redukcji DGC);
  • pięcioletnia gwarancja powykonawcza.

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Aleksandra Stasiszyn
+48 696 738 777
stasiszyn@atmoterm.pl