facebook pixel

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu audytu w przedsiębiorstwie, w oparciu o ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz polską normę PN-EN 16247 Audity energetyczne.

Zakres usług wykonania audytu energetycznego przez Atmoterm

 • przeprowadzenie wizji lokalnej w przedsiębiorstwie;
 • zebranie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia lub kosztów energii, niezbędnych do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa;
 • wykonanie szczegółowego przeglądu co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie:
  • w budynkach lub zespołach budynków,
  • w instalacjach przemysłowych
  • w transporcie;
 • sporządzenie raportu z audytu przedstawiającego propozycje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie wraz z informacją o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii;
 • przygotowanie zawiadomienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa i o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii.

Zalety wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez Atmoterm

 • wskazanie przedsięwzięć i inwestycji o efekcie energetycznym umożliwiającym ubieganie się o białe certyfikaty;
 • dostarczenie informacji umożliwiających intensyfikację działań przyczyniających się do zielonej transformacji przedsiębiorstwa w celu wykorzystania nowych możliwości i szans do budowania wartości;
 • wskazanie przedsięwzięć i inwestycji przyczyniających się do obniżenia śladu węglowego;
 • przedstawienie efektów energetycznych i ekologicznych planowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które mogą wspierać strategie środowiskowe w dobie zielonej transformacji przedsiębiorstw;
 • wskazanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 • możliwość posiadania elektronicznej bazy obiektów i instalacji, wraz z ich parametrami, umożliwiającej dostęp do historycznych audytów energetycznych przedsiębiorstwa oraz ułatwiającej wykonanie kolejnych obowiązkowych audytów co 4 lata.

schemat dotyczący audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Paweł Dykta
+48 604 939 035
dykta@atmoterm.pl