facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu analizy porealizacyjnej w zakresie wskazanym w uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy decyzji inwestycyjnej, np. pozwoleniu na budowę, a także wsparciu zamawiającego na etapie oceny dokumentacji przez właściwe organy.

Zakres przeprowadzenia analizy poinwestycyjnej przez Atmoterm

  • analiza posiadanej decyzji, w której nałożony został obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, a także raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i zaproponowanie optymalnej (również pod względem ekonomicznym) ścieżki postępowania, zmierzającej do spełnienia nałożonego obowiązku;
  • wsparcie w uzgodnieniach dotyczących zakresu analizy poinwestycyjnej z organem właściwym do wydania decyzji, w przypadku wystąpienia niejasności (opcjonalnie);
  • wykorzystanie pomiarów dostarczonych przez zamawiającego lub możliwość zlecenia przez Atmoterm SA wykonania prac podwykonawcy (opcjonalnie);
  • modelowanie w zakresie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu bądź modelowanie w zakresie oddziaływania akustycznego na tereny chronione (opcjonalnie);
  • opracowanie analizy porealizacyjnej;
  • gwarancja powykonawcza opracowanej dokumentacji w trakcie oceny analizy poinwestycyjnej przez organy administracji, udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ich pytania.

 

Przeczytaj także: Analiza porealizacyjna – ostatni etap procesu inwestycyjnego.

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki: +48 696 403 891
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl