facebook piksel profilu firmy atmoterm

Analiza wymagalności raportu początkowego, zwana również odstąpieniem lub raportem niewinności, to usługa konsultingowa, polegająca na ocenie konieczności wykonania raportu początkowego. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, powinien zawierać raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Jeżeli pomimo zidentyfikowania substancji powodującej ryzyko nie występuje realna możliwość, by w ramach prowadzonej działalności zanieczyszczone zostało środowisko gruntowo-wodne, dopuszcza się wykazanie, że dokument taki nie jest wymagany.

Zalety wykonania odstąpienia od raportu początkowego przez Atmoterm

  • autorski raport niewinności, wykonany wg metodyki opracowanej przez zespół specjalistów, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  • dokładne określenie listy substancji podlegających ocenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;
  • przeprowadzenie analizy wymagalności raportu początkowego z wykorzystaniem autorskiego narzędzia “ATMO-SOR”, przedstawiającego w sposób przejrzysty etapy oceny ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego;
  • minimalizacja kosztów związanych ze zleceniem i wykonaniem całego raportu początkowego dzięki bezproblemowej akceptacji odstąpienia od sporządzenia raportu początkowego we właściwym organie;
  • weryfikacja zapisów pozwolenia zintegrowanego pod kątem oceny zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego;
  • możliwość konsultacji z doświadczonym zespołem.

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl