facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu, w oparciu o dane i informacje przekazane przez Klienta, analizy wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów innych niż komunalne pod kątem konieczności dostosowania miejsc ich magazynowania, w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742).

Zalety wykonania analizy miejsc magazynowania odpadów przez Atmoterm

  • analiza wymagań prawnych dla miejsc magazynowania odpadów innych niż komunalne zwiększy świadomość, czy miejsca magazynowania odpadów wytwarzanych w zakładzie spełniają wymagania określone w ww. rozporządzeniu;
  • Klient uzyska informacje, jak powinien dostosować dane miejsce magazynowania odpadów innych niż komunalne do nowych przepisów, w celu uniknięcia ewentualnych kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszego darmowego testu, który pomoże ustalić, czy zapisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów dotyczą Twojego przedsiębiorstwa.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Joanna Gierdal
+48 539 907 163
gierdal@atmoterm.pl