facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu, w oparciu o informacje i dane przekazane przez klienta, analizy wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów innych niż komunalne pod kątem konieczności dostosowania miejsc ich magazynowania, w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742).

Zalety wykonania analizy miejsc magazynowania odpadów przez Atmoterm

  • zwiększenie świadomości, czy miejsca magazynowania wytwarzanych w zakładzie odpadów innych niż komunalne spełniają wymagania określone w ww. rozporządzeniu;
  • uzyskanie informacji, jak należy dostosować dane miejsce magazynowania odpadów innych niż komunalne do nowych przepisów, w celu uniknięcia ewentualnych kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszego darmowego testu, który pomoże ustalić, czy zapisy powyższego rozporządzenia dotyczą Twojego przedsiębiorstwa.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Joanna Gierdal: +48 539 907 163
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl