facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa, polegająca na przeprowadzeniu audytu due diligence i opracowaniu raportu środowiskowego, zawierającego szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową.

Zalety wykonania audytu due diligence przez Atmoterm

  • inwentaryzacja i weryfikacja formalno-prawna spełniania obowiązków wobec szeroko rozumianego prawa środowiskowego przed realizacją transakcji kapitałowej;
  • uniknięcie nieplanowanych kosztów i kar wynikających z przepisów ochrony środowiska, a nawet wstrzymania działalności w zakupionym zakładzie;
  • umożliwienie inwestorowi zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami na etapie procesu transakcji kapitałowej, warunkującymi decyzję zakupową;
  • wsparcie w wypracowaniu strategii negocjacyjnej i harmonogramu transakcji kapitałowej.

 

Więcej informacji:

Krzysztof Krzyżowski
+48 728 854 011
krzyzowski@atmoterm.pl