Audyt Due Diligence (Audyt DD) to usługa konsultingowa, polegająca na przeprowadzeniu Audytu DD i opracowaniu raportu środowiskowego, zawierającego szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie środowiskowym oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową.

Korzyści dla klienta:

  • inwentaryzacja i weryfikacja formalno-prawna spełniania obowiązków wobec szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska przed realizacją transakcji kapitałowej;
  • uniknięcie nieplanowanych kosztów i kar wynikających z przepisów ochrony środowiska, a nawet wstrzymania działalności w zakupionym zakładzie;
  • umożliwienie inwestorowi zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami na etapie procesu zakupowego, warunkującymi decyzję zakupową;
  • wsparcie w wypracowaniu strategii negocjacyjnej i harmonogramu transakcji.

Więcej informacji:

Krzysztof Krzyżowski
+48 728 854 011
krzyzowski@atmoterm.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl