facebook pixel

Audyt środowiskowy to usługa konsultingowa polegająca na weryfikacji stanu formalno-prawnego przedsiębiorstwa lub także jego dostawców, podwykonawców oraz zewnętrznych podmiotów działających na terenie przedsiębiorstwa, w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Zalety wykonania audytu środowiskowego przez Atmoterm

  • informacja o tym, czy realizowane są wszystkie obowiązki z zakresu ochrony środowiska, jeżeli tak, to czy są wykonywane prawidłowo;
  • informacja o możliwych sankcjach i umożliwienie uniknięcia lub zminimalizowania sankcji finansowych za nierealizowanie lub nieprawidłowe realizowanie obowiązków ochrony środowiska;
  • plan działań naprawczych z określeniem terminów i kosztów realizacji tych działań;
  • lepsze przygotowanie do kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
  • przygotowanie do outsourcingu w zakresie ochrony środowiska.

Więcej informacji:

Krzysztof Krzyżowski
+48 728 854 011
krzyzowski@atmoterm.pl