facebook pixel

Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi (BDoŚ – GOK) to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących odpadów komunalnych. System przeznaczony jest do sporządzania oraz weryfikacji sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez zobligowane do tego jednostki. Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi zawiera funkcję poprawności i kompletności danych zawartych w sprawozdaniach oraz obliczanie określonych w prawie poziomów.

Zalety BDoŚ – Gospodarka Odpadami Komunalnymi dla przedsiębiorstw

  • sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zawsze zgodne z obowiązującym prawem;
  • wspomaganie w sporządzaniu rzetelnych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
  • bieżąca weryfikacja oraz eliminowanie niepoprawnych danych dzięki wyświetlaniu ostrzeżeń o błędach na etapie uzupełniania sprawozdania do systemu Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi;
  • oszczędność czasu poprzez automatyczne sumowanie danych i obliczanie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji;
  • wbudowane w system Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi słowniki ułatwiają wybór właściwej wartości z listy, np. nazwy instalacji lub automatyczne zaczytywanie rodzajów odpadów po wybraniu kodu.

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Danuta Wunschik
+48 882 018 856
wunschik@atmoterm.pl