Baza Danych o Środowisku – Pojazdy wycofane z eksploatacji (BDoŚ – Pojazdy wycofane) aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Aplikacja pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie przez Podmioty.

Zalety:

  • wprowadzenie do systemu przez podmioty sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
  • wsparcie w weryfikacji wprowadzanych danych pod kątem jakościowym i ilościowym oraz przejrzysty sposób odnalezienia błędów w sprawozdaniu;
  • wygenerowanie do wydruku gotowego sprawozdania w formie umożliwiającej jego przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego;
  • elektroniczne przesłanie sprawozdania marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Więcej informacji:

Joanna Leoniewska-Gogola

+48 784 439 898

leoniewska@atmoterm.pl

FreshMail.pl