facebook piksel profilu firmy atmoterm

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji (BDoŚ – Pojazdy Wycofane) to aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Aplikacja Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie przez podmioty.

Zalety BDoŚ – Pojazdy Wycofane z eksploatacji dla przedsiębiorstw

  • wprowadzenie do systemu przez podmioty sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
  • wsparcie w weryfikacji wprowadzanych danych pod kątem jakościowym i ilościowym oraz przejrzysty sposób odnalezienia błędów w sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
  • wygenerowanie do wydruku gotowego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji w formie umożliwiającej jego przesłanie do urzędu marszałkowskiego;
  • elektroniczne przesłanie sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Więcej informacji:

odpady@atmoterm.pl