facebook piksel profilu firmy atmoterm

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji (BDoŚ – Pojazdy Wycofane) to aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie przez podmioty.

Zalety BDoŚ – Pojazdy Wycofane z eksploatacji dla przedsiębiorstw

  • wprowadzenie do aplikacji przez podmioty sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
  • wsparcie w weryfikacji wprowadzanych danych pod kątem ilościowym i jakościowym oraz przejrzysty sposób znajdowania ewentualnych błędów w sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
  • wygenerowanie do wydruku gotowego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji, w formie umożliwiającej jego przesłanie do urzędu marszałkowskiego;
  • elektroniczne przesłanie sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Więcej informacji:

E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl