facebook pixel

Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 to usługa konsultingowa wspomagająca proces ubiegania się przez prowadzących instalacje uczestniczące w EU ETS o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na okres rozliczeniowy 2021-2030.

W ramach usługi Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 przygotowujemy wnioski o przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (nowy szablon NIMs) wraz z dokumentami uzupełniającymi:

  • plan metodyki monitorowania (nowy szablon MMP);
  • raport dotyczący danych podstawowych;
  • opis i schemat strukturalny instalacji z podziałem na podinstalacje.

Zalety wsparcia przez Atmoterm ubiegania się o bezpłatne uprawnienia

  • rzetelne i zgodne z aktualnymi przepisami opracowywanie lub aktualizacja wniosków o przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, wraz z wymaganymi dokumentami uzupełniającymi;
  • udzielanie merytorycznego wsparcia na etapie weryfikacji ww. wniosków przez weryfikatora oraz Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Anna Justyńska
+48 661 426 658
justynska@atmoterm.pl