facebook piksel profilu firmy atmoterm

Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 to usługa konsultingowa wspomagająca proces ubiegania się przez prowadzących instalacje uczestniczące w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na okres rozliczeniowy 2021-2030.

W ramach usługi Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 przygotowujemy wnioski o przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wraz z dokumentami uzupełniającymi:

  • plan metodyki monitorowania;
  • raport dotyczący danych podstawowych;
  • opis i schemat strukturalny instalacji z podziałem na podinstalacje.

Zalety wsparcia przez Atmoterm ubiegania się o bezpłatne uprawnienia

  • rzetelne i zgodne z aktualnymi przepisami opracowywanie lub aktualizacja wniosków o przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, wraz z wymaganymi dokumentami uzupełniającymi;
  • udzielanie merytorycznego wsparcia na etapie weryfikacji wniosków o przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przez weryfikatora oraz Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Marta Kapałka
+48 882 057 048
kapalka@atmoterm.pl