Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 to usługa konsultingowa wspomagająca proces ubiegania się przez prowadzących instalacje uczestniczące w EU ETS o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na okres rozliczeniowy 2021-2030.

W ramach usługi Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 przygotowujemy wnioski o przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wraz z dokumentami uzupełniającymi, tj. raportem o metodyce zbierania danych przekazanych we wniosku oraz opisem i schematem strukturalnym instalacji z podziałem na podinstalacje.

Korzyści dla klienta:

  • rzetelne i zgodne z aktualnymi przepisami opracowywanie lub aktualizacja wniosków o przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, wraz z wymaganymi dokumentami uzupełniającymi;
  • udzielanie merytorycznego wsparcia na etapie weryfikacji ww. wniosków przez weryfikatora oraz Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Przeczytaj także: Przydział uprawnień do emisji dla instalacji objętej EU ETS na lata 2021-2025 w świetle projektu zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Więcej informacji:

Anna Justyńska
+48 661 426 658
justynska@atmoterm.pl

FreshMail.pl