facebook pixel

Usługa konsultingowa polegająca na wsparciu klienta w całym procesie inwestycyjnym, od analizy pod względem środowiskowym terenu inwestycji, aż do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU).

Zakres usług wsparcia przez Atmoterm w uzyskaniu decyzji środowiskowej

Nasza oferta obejmuje prowadzenie procesu administracyjnego w urzędzie i organach opiniujących (do I instancji) po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa.

W ramach prowadzenia procesu administracyjnego oferujemy:

 • wsparcie w przyjęciu założeń projektowych oraz ich weryfikacja;
 • wykonywanie bieżącej oceny założeń projektowych pod kątem oddziaływania na środowisko wraz z informacją zwrotną do projektowania;
 • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach, spotkaniach z projektantami i technologami;
 • przekazywanie bieżącej informacji o zmianach w prawie;
 • analizę danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na wymierne efekty w postaci zminimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie decyzji środowiskowej;
 • monitoring procedury administracyjnej (prowadzenie spraw do momentu uzyskania – ostatecznej DoŚU).

Zalety wykonania decyzji środowiskowej przez Atmoterm

 • “pełna” obsługa procesu środowiskowego – sprawdzeni dostawcy usług komplementarnych;
 • gwarancja należytego prowadzenia projektu – zespół doświadczonych konsultantów, który od 1981 r. doradza klientom w całej Polsce;
 • poczucie bezpieczeństwa – jesteśmy na bieżąco ze zmianami w prawie i sposobami procedowania DoŚU w urzędach;
 • oszczędność czasu – możliwość skupienia się na prowadzeniu swojego biznesu.

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki – obsługa inwestorów i przedsiębiorców/zakładów
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl

Marta Marzysz – obsługa inwestycji deweloperskich
+48 532 514 063
marzysz@atmoterm.pl