Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU) to usługa konsultingowa adresowana do inwestora, polegająca na wsparciu klienta w całym procesie administracyjnym prowadzącym do uzyskania ostatecznej DoŚU.

Zakres usług:

 • analizy inwestycji pod kątem wymagalności uzyskania DoŚU (wsparcie w uzyskaniu potwierdzenia organu, że DoŚU nie jest wymagana – kwalifikacja przedsięwzięcia);
 • analizy wybranej przez inwestora lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych;
 • wsparcie w przyjęciu założeń projektowych oraz ich weryfikacja;
 • wykonywanie bieżącej oceny założeń projektowych pod kątem oddziaływania na środowisko wraz z informacją zwrotną do projektowania;
 • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach, spotkaniach z projektantami i technologami;
 • bieżąca informacja o zmianach w prawie;
 • analiza danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji;
 • raport oddziaływania na środowisko (ROŚ);
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w zakresie podstawowym;
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w zakresie rozszerzonym w celu wykonania pełnej oceny oddziaływania (szansa na uniknięcie konieczności sporządzania ROŚ);
 • postępowania odwoławcze przed Samorządowymi Kolegiami i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi;
 • konsultacje społeczne, mediacje;
 • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na wymierne efekty w postaci zminimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie DoŚU;
 • monitoring procedury administracyjnej (prowadzenie spraw do momentu uzyskania ostatecznej decyzji);
 • ułatwienie realizacji przedsięwzięcia w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień oraz strat z tym związanych.

Zobacz również:

Loading

Więcej informacji:

Monika Patoła
+48 728 970 794
patola@atmoterm.pl

FreshMail.pl