e-PSZOK to system wspomagający bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, umożliwiający rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze na wszystkich poziomach organizacyjnych – od mieszkańca, przez podmiot prowadzący PSZOK, po gminę.

 Korzyści dla klienta:

 • Dla zarządzającego PSZOKiem:
  • ewidencjonowanie masy i rodzajów odpadów zbieranych w PSZOK wraz z prowadzeniem ewidencji przyjęć i przekazań odpadów;
  • innowacyjny model zarządzania infrastrukturą gospodarki odpadami;
  • możliwość dokładnego rozliczenia z gminami w przypadku prowadzenia PSZOK w jednej lokalizacji dla kilku gmin.
 • Dla właścicieli nieruchomości:
  • bieżący podgląd przekazanych przez danego mieszkańca odpadów do PSZOK wraz z informacją o wykorzystanych limitach, w przypadku ich obowiązywania w danej gminie oraz informacją o aktualnościach i konkursach;
  • możliwość prezentacji informacji w systemie GIS i SIP.

e-PSZOK systemem wspomagającym bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów

Przeczytaj także: Jak sobie radzą PSZOK-i?

Więcej informacji:

Joanna Leoniewska-Gogola
+48 784 439 898
leoniewska@atmoterm.pl

Nasz partner:

Logo Solwit.eko Sp. z o.o.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl