facebook pixel

Environmental DataBase to platforma branżowa z ochrony środowiska, integrująca narzędzia służące do zarządzania środowiskiem, m.in. u klientów biznesowych.

Zalety Environmental DataBase dla przedsiębiorstw

  • połączenie z danymi gromadzonymi w systemie SOZAT;
  • usprawnienie pracy;
  • możliwość innowacyjnych zestawień danych, analiz i wyciągania wniosków;
  • wsparcie w zarządzaniu sprawami środowiskowymi (ich monitorowanie, np. terminowości, statusy, dekretacja, kontrola, weryfikacja i archiwizacja danych);
  • generowanie sprawozdań, raportów, zestawień (np. w celu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie);
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS i systemach informacji przestrzennej;
  • możliwość udostępnienia na zewnątrz tylko części rozwiązań dedykowanych instytucjom podległym (portal instalowany na serwerach klienta);
  • usprawnienie procesu podejmowania decyzji oraz efektywnych działań w dziedzinach powiązanych z ochroną środowiska i wpływem na środowisko naturalne;
  • bezpieczeństwo danych.

Na platformie, na której Atmoterm SA oraz partnerzy będą przedstawiali innowacyjne produkty i usługi, każdy z użytkowników znajdzie rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb oraz ogromny potencjał na przyszłość.

Przeczytaj także: System zarządzania środowiskiem – integracja biznesu i administracji.

Więcej informacji:

Rafał Idziak
+48 696 740 862
idziak@atmoterm.pl