facebook pixel

Ekspertyza dedykowana jest usługą konsultingową, przeznaczoną m.in. dla przedsiębiorstw, polegającą na analizie i badaniu problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno-prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień z dziedziny: powietrza, odpadów, wody, ścieków, energii, bioróżnorodności, usług ekosystemowych, gospodarki przestrzennej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zalety wykonania ekspertyzy dla przedsiębiorstw przez Atmoterm

  • odpowiedź na postawione pytania w badaniu i rozwiązanie wątpliwości oraz udzielenie odpowiedzi na pytania m.in. związane z planami wdrażania nowych wymagań, kosztami i harmonogramami dostosowywania, koncepcją ich realizacji;
  • indywidualny charakter analizy i zakresu prac;
  • zweryfikowanie poprawności stawianej tezy lub jej zaprzeczenie w odniesieniu do przepisów prawa ochrony środowiska;
  • systemowe podejście do postawionego problemu: diagnoza stanu, analiza dostępnych ekspertyz, opinii i interpretacji, przeprowadzenie symulacji możliwych rozwiązań, wnioski, omówienie wyników ekspertyzy dedykowanej z klientem;
  • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS;
  • przygotowanie pytań do właściwego ministerstwa i procedowanie do momentu uzyskania odpowiedzi; pytania mogą być przygotowane w sposób ogólny bez wymienienia dokładnych informacji o kliencie, albo złożone w imieniu klienta.

Więcej informacji:

Elżbieta Płuska
+48 661 426 690
pluska@atmoterm.pl