facebook pixel

Wersja podstawowa Karty Informacyjnej Przedsiębiorstwa

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w wersji podstawowej jest wykonywana w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem. Jest to rozwiązanie optymalne dla inwestycji o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub dla Inwestorów, którzy chcą złożyć wniosek o uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU) w jak najkrótszym czasie.

W ramach usługi:

 • analiza danych i zaproponowanie optymalnej (również pod względem ekonomicznym) ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania DoŚU;
 • opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie podstawowym (krótszy czas na przygotowanie dokumentu);
 • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na wymierne efekty w postaci zminimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie DoŚU;
 • monitoring procedury administracyjnej (prowadzenie spraw do momentu uzyskania ostatecznej decyzji);
 • ułatwienie realizacji przedsięwzięcia w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień oraz strat z tym związanych.

Wersja rozszerzona Karty Informacyjnej Przedsiębiorstwa

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w zakresie rozszerzonym minimalizuje ryzyko wezwań urzędów do jej uzupełnienia w zakresie merytorycznym oraz zwiększa szanse Inwestora na szybkie uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU) nawet w przypadkach istotnego oddziaływania na środowisko. Rozszerzona Karta zmniejsza także ryzyko konieczności przygotowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Propozycję rozszerzenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przedstawiamy po analizie przedsięwzięcia. W każdym przypadku jej zakres jest uzgadniany indywidualnie z Inwestorem.

W ramach usługi:

 • analiza danych i ustalenie zakresu dokumentu, np. modelowanie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, model akustyczny, kwalifikacja do zakładów o dużym/zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, analiza konfliktów społecznych;
 • zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania DoŚU;
 • opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie rozszerzonym (szanse na skrócenie procedury administracyjnej);
 • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na wymierne efekty w postaci zminimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie DoŚU;
 • monitoring procedury administracyjnej (prowadzenie spraw do momentu uzyskania ostatecznej decyzji);
 • ułatwienie realizacji przedsięwzięcia w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień oraz strat z tym związanych.

Zobacz również:

Przeczytaj także: Co powinna zawierać Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl