facebook piksel profilu firmy atmoterm

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument niezbędny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU). Wykonujemy wersję podstawową oraz rozszerzoną karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wersja podstawowa karty informacyjnej przedsiębiorstwa

Karta informacyjna przedsięwzięcia w wersji podstawowej jest wykonywana w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem. Jest to rozwiązanie optymalne dla inwestycji o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub dla inwestorów, którzy chcą złożyć wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowych, w jak najkrótszym czasie.

 

W ramach usługi:

 • analiza danych i zaproponowanie optymalnej (również pod względem ekonomicznym) ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania DoŚU;
 • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie podstawowym (krótszy czas na przygotowanie dokumentu);
 • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na wymierne efekty w postaci zminimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • monitoring procedury administracyjnej (prowadzenie spraw do momentu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej);
 • ułatwienie realizacji przedsięwzięcia w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień oraz strat z tym związanych.

Wersja rozszerzona karty informacyjnej przedsiębiorstwa

Karta informacyjna przedsięwzięcia w zakresie rozszerzonym minimalizuje ryzyko wezwań urzędów do jej uzupełnienia w wymiarze merytorycznym oraz zwiększa szanse inwestora na szybkie uzyskanie decyzji środowiskowej, nawet w przypadkach istotnego oddziaływania na środowisko. Rozszerzona karta informacyjna przedsięwzięcia zmniejsza także ryzyko konieczności przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Propozycję rozszerzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiamy po analizie inwestycji. W każdym przypadku, zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia jest uzgadniany indywidualnie z inwestorem.

 

W ramach usługi:

 • analiza danych i ustalenie zakresu karty informacyjnej przedsięwzięcia, np. modelowanie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, model akustyczny, kwalifikacja do zakładów o dużym/zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, analiza konfliktów społecznych;
 • zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania DoŚU;
 • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie rozszerzonym (szanse na skrócenie procedury administracyjnej);
 • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na wymierne efekty w postaci zminimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • monitoring procedury administracyjnej (prowadzenie spraw do momentu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej);
 • ułatwienie realizacji przedsięwzięcia w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień oraz strat z tym związanych.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl