facebook piksel profilu firmy atmoterm

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument niezbędny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU). Wykonujemy wersję podstawową i rozszerzoną karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wersja podstawowa karty informacyjnej przedsiębiorstwa

Karta informacyjna przedsięwzięcia w wersji podstawowej jest wykonywana w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem. Jest to rozwiązanie optymalne dla przedsięwzięcia o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub dla inwestorów, którzy chcą złożyć wniosek o uzyskanie DoŚU, w jak najkrótszym czasie.

 

Zakres usługi wykonania podstawowej wersji karty informacyjnej przedsiębiorstwa:

 • analiza danych oraz zaproponowanie optymalnej (także pod względem ekonomicznym) ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji środowiskowej;
 • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie podstawowym – krótszy czas na przygotowanie dokumentu;
 • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na zminimalizowanie czasu potrzebnego na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • monitoring procedury administracyjnej – prowadzenie spraw do momentu uzyskania decyzji środowiskowej;
 • ułatwienie realizacji inwestycji w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień i strat z tym związanych.

Wersja rozszerzona karty informacyjnej przedsiębiorstwa

Karta informacyjna przedsięwzięcia w wersji rozszerzonej minimalizuje ryzyko wezwań urzędów do jej uzupełnienia w wymiarze merytorycznym oraz zwiększa szanse inwestora na szybkie uzyskanie DoŚU, nawet w przypadkach istotnego oddziaływania na środowisko. Rozszerzona karta informacyjna przedsięwzięcia zmniejsza również ryzyko konieczności przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Propozycję rozszerzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiamy po analizie inwestycji. W każdym przypadku, zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia jest uzgadniany indywidualnie z inwestorem.

 

Zakres usługi wykonania rozszerzonej kary informacyjnej przedsiębiorstwa:

 • analiza danych oraz ustalenie zakresu karty informacyjnej przedsięwzięcia, np. modelowanie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, model akustyczny, kwalifikacja do zakładów o dużym czy zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, analiza konfliktów społecznych;
 • zaproponowanie optymalnej (także pod względem ekonomicznym) ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji środowiskowej;
 • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie rozszerzonym – większe szanse na skrócenie procedury administracyjnej;
 • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na zminimalizowanie czasu potrzebnego na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • monitoring procedury administracyjnej – prowadzenie spraw do momentu uzyskania decyzji środowiskowej;
 • ułatwienie realizacji inwestycji w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień i strat z tym związanych.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki: +48 696 403 891
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl