facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa oraz oprogramowanie wspierające podmioty działające w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią, przeznaczone m.in. dla przedsiębiorstw.

Zalety wsparcia przedsiębiorstw w klastrach energii przez Atmoterm

  • wsparcie w zakresie cywilnoprawnych porozumień osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych lub jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji czy obrotu energią z odnawialnych źródeł energii, a także z innych źródeł bądź paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej;
  • wsparcie w zakresie zarządzania klastrem energii, koordynacją podaży i popytu, z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania.

 

Przeczytaj także: Jak uzyskać dofinansowanie klastrów energii?

 

Więcej informacji:

E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl