facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa i IT, wspierająca podmioty działające w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią, przeznaczona m.in. dla przedsiębiorstw.

Zalety wsparcia przedsiębiorstw w klastrach energii przez Atmoterm

  • wsparcie w zakresie cywilnoprawnych porozumień osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych lub jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii oraz z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej;
  • wsparcie w zakresie zarządzania klastrem energii, koordynacją podaży i popytu, z zastosowaniem systemów IT.

 

Przeczytaj także: Jak uzyskać dofinansowanie klastrów energii?

 

Więcej informacji:

Aleksandra Stasiszyn
+48 696 738 777
stasiszyn@atmoterm.pl