facebook pixel

Kwalifikacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie analizy danych o inwestycji w celu stwierdzenia czy konieczne jest dla niej uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU). W ramach usługi udzielamy także wsparcia w uzyskaniu potwierdzenia urzędu, że DoŚU nie jest wymagane.

Zalety wykonania kwalifikacji przedsięwzięcia przez Atmoterm

  • analiza danych dotyczących inwestycji oraz ewewntualnie obecnej działalności zakładu (w przypadku rozbudowy);
  • kwalifikacja przedsięwzięcia zgodnie z prawem;
  • przygotowanie pisma do organu wraz z odpowiednią argumentacją;
  • w przypadku wątpliwości interpretacyjnych konsultacje z organami.

Zobacz również:

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl