facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa polegająca na opracowaniu metodyki monitorowania i obliczania wielkości emisji rozproszonych lotnych związków organicznych (LZO), zgodnie z konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik (BAT), w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków czy gazów odlotowych oraz zarządzania nimi w przemyśle chemicznym (CWW).

Zalety metodyki monitorowania emisji rozproszonych LZO – BAT 5 CWW

  • kompleksowe podejście do zagadnień związanych z wdrożeniem konkluzji BAT dla przemysłu chemicznego w zakresie monitorowania emisji niezorganizowanych lotnych związków organicznych ze zbiorników operacyjnych i magazynowych, oczyszczalni ścieków oraz elementów wyposażenia instalacji (np. kołnierze, zawory, pompy, otwarte końce rur itp.);
  • przygotowanie dedykowanej metodyki, z uwzględnieniem specyfiki zakładu, w oparciu o światowe doświadczenia monitorowania emisji niezorganizowanych LZO (w tym United States Environmental Protection Agency);
  • zoptymalizowanie przyszłych kosztów monitoringu związanych z optycznym obrazowaniem gazów oraz pomiarami ręcznym analizatorem lotnych związków organicznych.

 

Opcjonalnie:

  • wykonanie bazowych obliczeń wielkości emisji rozproszonych lotnych związków organicznych wraz z oceną oddziaływania na jakość powietrza (analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu z uwzględnieniem emisji niezorganizowanych LZO);
  • dostarczenie i wdrożenie narzędzia informatycznego do inwentaryzacji elementów instalacji, ewidencji danych pomiarowych w odniesieniu do emisji rozproszonych lotnych związków organicznych, a także umożliwiającego zautomatyzowane prowadzenie obliczeń wielkości emisji niezorganizowanych LZO.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl