facebook pixel

Opłator to narzędzie informatyczne służące do naliczania opłat za emisje gazów i pyłów do powietrza. Aplikacja Opłator umożliwia archiwizację danych o emisjach do powietrza z wielolecia oraz ułatwia generowanie niezbędnej ewidencji opłatowej.

Zalety Opłatora

  • łatwa i przejrzysta ścieżka realizacji naliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz ewidencjonowanie zanieczyszczeń;
  • szybkie i wygodne generowanie czy wydruk gotowych formularzy (wykazów) ewidencji emisji zanieczyszczeń do powietrza;
  • czytelna inwentaryzacja źródeł emisji do powietrza zarówno w pojedynczym zakładzie jak i grupie wielu zakładów;
  • bieżący dostęp do aktualizowanych bibliotek wskaźników spalania, substancji emisyjnych, zgodnych z przepisami prawa kategorii cenowych i innych;
  • pewność zgodności naliczania opłat za emisje gazów i pyłów do powietrza ze sposobem ich weryfikowania w urzędach marszałkowskich.

Więcej informacji:

Maciej Kciuk
+48 692 381 302
kciuk@atmoterm.pl

Waldemar Cebula
+48 661 426 678
cebula@atmoterm.pl