facebook piksel profilu firmy atmoterm

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw to usługa polegająca na przeprowadzeniu szczegółowej analizy wszystkich punktów poboru energii pod kątem zapotrzebowania na energię i wskazaniu działań, w wyniku których zredukowane zostaną ponoszone za nią opłaty.

Zalety wykonania optymalizacji kosztów energii dla firm przez Atmoterm

  • analiza obecnego zużycia energii elektrycznej, a także kosztów jej dystrybucji oraz zakupu;
  • analiza i weryfikacja obecnych parametrów dystrybucji energii elektrycznej;
  • analiza poprawności obecnych rozliczeń kosztów energii elektrycznej przez dystrybutora i sprzedawcę oraz wskazanie ewentualnych nieprawidłowości;
  • szczegółowa analiza istniejących punktów poboru energii elektrycznej w przedsiębiorstwie pod kątem zapotrzebowania na energię i wskazanie działań optymalizujących;
  • dostosowanie parametrów dystrybucji energii elektrycznej do obecnej charakterystyki poboru energii;
  • prognoza oszczędności kosztów energii elektrycznej;
  • przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz w raporcie;
  • wsparcie w procesie zmian parametrów dystrybucyjnych oraz wskazanie możliwych do zgłoszenia reklamacji w zakresie rozliczenia energii elektrycznej do operatora systemu dystrybucyjnego.

 

Analiza optymalizacji kosztów energii elektrycznej może zostać poszerzona o rozwiązania inwestycyjne, służące obniżeniu wydatków energii, wraz z ich szacunkowym kosztem oraz prognozowanym czasem zwrotu inwestycji. Możliwa jest również weryfikacja efektów wprowadzonych zmian po okresie 1 roku od ich wprowadzenia.

Etapy realizacji optymalizacji kosztów energii elektrycznej

etapy optymalizacji kosztów energii elektrycznej

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną.

 

Więcej informacji:

Agnieszka Ościk
+48 692 381 273
oscik@atmoterm.pl