facebook pixel

Outsourcing CO2 to usługa konsultingowa, polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS, zawierająca kompleksową obsługę zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem, wykonywana w formie outsourcingu.

Zalety wykonania usługi outsourcing CO2 przez Atmoterm

  • bieżące wsparcie w zakresie realizowania obowiązków prowadzącego instalację;
  • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu monitorowania emisji gazów cieplarnianych;
  • opracowywanie i terminowe zgłaszanie wniosków o zmianę w decyzjach, planach monitorowania i innych dokumentach przedkładanych do urzędów, jak również obsługa i reprezentacja przedsiębiorstwa w postępowaniach administracyjnych w urzędach do czasu ich zatwierdzenia;
  • aktualizacja i walidacja dotychczas stosowanych arkuszy służących do obliczeń emisji CO2;
  • unikanie nieplanowanych kosztów i kar wynikających z niespełniania obowiązków;
  • wskazanie obszarów działalności wymagających udoskonalenia;
  • gwarancja prawidłowego prowadzenia ewidencji w systemie EU ETS;
  • informowanie o zmianach w przepisach prawnych w zakresie emisji gazów cieplarnianych;
  • wskazywanie szans i ryzyk w odniesieniu do jakości obecnie prowadzonej dokumentacji;
  • działania doradczo-edukacyjne w zakresie systemu handlu emisjami.

Zobacz również:

Więcej informacji:

Aleksandra Stasiszyn
+48 696 738 777
stasiszyn@atmoterm.pl