facebook piksel profilu firmy atmoterm

Outsourcing CO2 to usługa konsultingowa, polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), zawierająca kompleksową obsługę, zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem, wykonywana w formie outsourcingu.

Zalety wykonania usługi outsourcing CO2 przez Atmoterm

  • bieżące wsparcie w zakresie realizowania obowiązków prowadzącego instalację;
  • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu monitorowania emisji gazów cieplarnianych oraz poziomów działalności;
  • opracowywanie i terminowe zgłaszanie wniosków o zmianę w decyzjach, planach monitorowania, planach metodyki monitorowania oraz innych dokumentach przedkładanych do urzędów, jak również obsługa i reprezentacja przedsiębiorstwa w postępowaniach administracyjnych w urzędach do czasu ich zatwierdzenia;
  • aktualizacja i walidacja dotychczas stosowanych arkuszy służących do obliczeń emisji dwutlenku węgla;
  • unikanie nieplanowanych kosztów i kar wynikających z niespełniania obowiązków;
  • wskazanie obszarów działalności wymagających udoskonalenia;
  • gwarancja prawidłowego prowadzenia ewidencji w EU ETS;
  • informowanie o zmianach w przepisach prawnych z zakresu emisji gazów cieplarnianych;
  • wskazywanie szans i ryzyk w odniesieniu do jakości obecnie prowadzonej dokumentacji;
  • działania doradczo-edukacyjne z zakresu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisjami.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Anna Justyńska
+48 661 426 658
justynska@atmoterm.pl