• (+48) 77 44 26 666
 • @office@atmoterm.pl

arrow down

Outsourcing CO2 to usługa konsultingowa, polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS, zawierająca kompleksową obsługę zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem, wykonywana w formie outsourcingu.

Korzyści dla klienta:

 • bieżące wsparcie w zakresie realizowania obowiązków prowadzącego instalację;
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu monitorowania emisji gazów cieplarnianych;
 • opracowywanie i terminowe zgłaszanie wniosków o zmianę w decyzjach, planach monitorowania i innych dokumentach przedkładanych do urzędów, jak również obsługa i reprezentacja przedsiębiorstwa w postępowaniach administracyjnych w urzędach do czasu ich zatwierdzenia;
 • aktualizacja i walidacja dotychczas stosowanych arkuszy służących do obliczeń emisji CO2;
 • unikanie nieplanowanych kosztów i kar wynikających z niespełniania obowiązków;
 • wskazanie obszarów działalności wymagających udoskonalenia;
 • gwarancja prawidłowego prowadzenia ewidencji w systemie EU ETS;
 • informowanie o zmianach w przepisach prawnych w zakresie emisji gazów cieplarnianych;
 • wskazywanie szans i ryzyk w odniesieniu do jakości obecnie prowadzonej dokumentacji;
 • działania doradczo-edukacyjne w zakresie systemu handlu emisjami.

Więcej informacji:

Aleksandra Stasiszyn
696 738 777
stawiszyn@atmoterm.pl