Pozwolenie Odpadowe to usługa konsultingowa sporządzenia dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji, w związku z eksploatacją instalacji, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Adresowana jest do podmiotów wytwarzających powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne, które są wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji. Istnieje możliwość wybrania jednego z dwóch wariantów:

  • Podmiot samodzielnie składa wniosek w urzędzie, Atmoterm SA służy wsparciem w odpowiedziach na ewentualne wezwania przez organ do uzupełnienia wniosku;
  • Atmoterm SA składa wniosek w imieniu podmiotu (na podstawie pełnomocnictwa) i obsługuje cały proces wydawania decyzji.

Korzyści dla klienta:

  • usługa wykonywana jest przy wsparciu Atmoterm SA w procesie otrzymania decyzji, przy czym, w wariancie drugim, klient nie jest bezpośrednio angażowany w wezwania ze strony organu wydającego decyzję;
  • Atmoterm SA ma wieloletnią praktykę w pozyskiwaniu decyzji dla klienta.

Więcej informacji:

Krzysztof Krzyżowski
+48 728 854 011
krzyzowski@atmoterm.pl

FreshMail.pl