Pozwolenie Zintegrowane (PZI) to usługa konsultingowa wspomagająca uzyskanie decyzji administracyjnej, regulującej zasady wprowadzania substancji powodujących zanieczyszczenie i energii do wszystkich komponentów środowiska.

Korzyści dla klienta:

 • duże doświadczenie i profesjonalne przygotowanie wniosków w celu uzyskania PZI lub jego aktualizacji;
 • analiza wymagalności sporządzenia raportu początkowego lub raport początkowy;
 • autorska metoda przeprowadzenia analizy wymagalności sporządzenia raportu początkowego pozwalająca na bardzo dokładne określenie listy substancji podlegających ocenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a dzięki temu na zminimalizowanie kosztów wykonywania samego opracowania, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo wysokiego standardu, umożliwiającego bezproblemową akceptację dokumentacji we właściwym organie;
 • analizy konkluzji BAT;
 • wsparcie w przeprowadzeniu odpowiedniej procedury administracyjnej poprzez uczestnictwo lub prowadzenia na podstawie pełnomocnictwa procedury w organie pierwszej instancji w oparciu o indywidualne ustalenia z klientem;
 • dodatkowo:
  • ekspertyzy formalno-prawne problemów środowiskowych,
  • uczestnictwo w oględzinach prowadzonych przez organ wydający decyzję,
  • udział w rozprawach administracyjnych prowadzonych przez organy,
  • przygotowanie zapytań oraz procedowanie w uzyskaniu odpowiedzi z Ministerstwa Środowiska w indywidualnej sytuacji klienta,
  • konsultacje społeczne uwzględniające odpowiedzi na uwagi społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych;
  • mediacje z organami lub społeczeństwem,
  • uczestnictwo lub prowadzenie procedury odwoławczej w organie drugiej instancji w oparciu o indywidualne ustalenia z klientem.

Więcej informacji:

Anna Gallus
+48 784 439 981
gallus@atmoterm.pl

FreshMail.pl