• (+48) 77 44 26 666
 • @office@atmoterm.pl

arrow down

Systemy dedykowane to usługa wdrożenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb biznesu narzędzia wspierającego realizację procesów i zadań powiązanych z zarządzaniem środowiskiem.

Korzyści dla klienta:

 • połączenie wiedzy merytorycznej, doświadczenia i umiejętności informatycznych z wizją i potrzebami klienta, wspierające rozwiązania dotyczące m.in.:
 • gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych środowiskowych w celu realizacji obowiązków prawnych lub na potrzeby własnych analiz;
 • monitorowania realizacji obowiązków związanych z ochroną środowiska;
 • monitorowania i rozliczania emisji CO2;
 • zarządzania informacją o substancjach i mieszaninach chemicznych na terenie przedsiębiorstwa;
 • zarządzania informacją na temat wpływu emisji z zakładu na otoczenie;
 • wsparcie dobrze funkcjonujących procesów i uproszczenie tych, które dla przedsiębiorstwa są nieefektywne;
 • utrwalenie wiedzy eksperckiej organizacji w logice systemu;
 • wdrożenie jednolitego standardu pracy;
 • wsparcie w zarządzaniu zmianą, inwestycjami i kosztami środowiskowymi, dzięki możliwości prowadzenia analiz bieżących i tworzenia prognoz;
 • ułatwienie spójnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wykorzystanie potencjału istniejących w organizacji systemów, dzięki mechanizmom integracji;
 • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS;
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla danych wrażliwych;
 • zakres obsługiwanych zadań i procesów w systemach dedykowanych definiowany jest indywidualnie na etapie tworzenia koncepcji systemu i może wykraczać poza obszar ochrony środowiska.

Więcej informacji:

Bartosz Kulig
696 403 892
bkulig@atmoterm.pl