facebook piksel profilu firmy atmoterm

Systemy dedykowane to usługa wdrożenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oprogramowania wspierającego realizację procesów i zadań powiązanych z zarządzaniem środowiskiem.

Zalety wykonania systemów dedykowanych przez Atmoterm

 • połączenie doświadczenia i wiedzy merytorycznej z zakresu ochrony środowiska, a także umiejętności informatycznych z wizją i potrzebami klienta, wspierające rozwiązania dotyczące m.in.:
  • gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych środowiskowych w celu realizacji obowiązków prawnych lub na potrzeby własnych analiz,
  • monitorowania realizacji obowiązków związanych z ochroną środowiska,
  • monitorowania i rozliczania emisji dwutlenku węgla,
  • zarządzania informacją o substancjach i mieszaninach chemicznych na terenie przedsiębiorstwa,
  • zarządzania informacją o wpływie emisji z zakładu na otoczenie;
 • wsparcie dobrze funkcjonujących procesów i uproszczenie tych, które dla przedsiębiorstwa są nieefektywne;
 • utrwalenie wiedzy eksperckiej przedsiębiorstwa w logice systemu dedykowanego;
 • wdrożenie jednolitego standardu pracy;
 • wsparcie w zarządzaniu zmianą, inwestycjami oraz kosztami środowiskowymi, dzięki możliwości prowadzenia analiz bieżących i tworzenia prognoz;
 • ułatwienie spójnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wykorzystanie potencjału istniejących w organizacji systemów, dzięki mechanizmom integracji;
 • możliwość graficznej prezentacji informacji w systemie GIS;
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla danych wrażliwych;
 • zakres obsługiwanych zadań oraz procesów w systemach dedykowanych definiowany jest indywidualnie na etapie tworzenia koncepcji systemu i może wykraczać poza obszar ochrony środowiska.

 

Więcej informacji:

Waldemar Cebula: +48 661 426 678
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl