facebook piksel profilu firmy atmoterm

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa środowiskowego i tematów pokrewnych, przeznaczona m.in. dla przedsiębiorstw.

Cykl szkoleń z dziedziny ochrony środowiska “Webinary z klimatem” pozwala:

 • podnieść swoje kompetencje z zakresu przepisów prawa i obowiązków środowiskowych;
 • dowiedzieć się, co nowego dzieje się w temacie ekologii;
 • być na bieżąco z aktualnymi zmianami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska;
 • poznać przydatne narzędzia, które pomagają efektywniej pracować w branży ochrony środowiska;
 • czerpać wiedzę od praktyków z doświadczeniem w konsultingu ochrony środowiska;
 • budować sieć kontaktów biznesowych i wymieniać doświadczenia zawodowe bez wychodzenia z domu.

Zalety szkoleń środowiskowych “Webinary z klimatem”

 • ciekawe treści oraz nowinki środowiskowe;
 • wiedza poparta doświadczeniem w branży ochrony środowiska;
 • zupełnie darmowa i w pełni bezpieczna forma szkoleń środowiskowych;
 • możliwość bezpłatnego testowania prezentowanych narzędzi środowiskowych (wersje demo prezentowanych narzędzi dla uczestników webinariów udostępniane na czas 21 dni).

Zrealizowane webinaria z ochrony środowiska

webinar o outsourcingu w ochronie środowiska

Outsourcing środowiskowy – sposób na uniknięcie kar w ochronie środowiska

Outsourcing środowiskowy staje się coraz wygodniejszą i bezpieczniejszą usługą powierzaną zewnętrznym firmom konsultingowym. Częste zmiany prawne w ochronie środowiska zmuszają przedsiębiorców do poświęcania dużej ilości czasu na ich szukanie i monitorowanie. Taka sytuacja wymusza ponoszenie coraz większych kosztów na podnoszenie kompetencji pracowników w tym obszarze, a przede wszystkim na realizację obowiązków ochrony środowiska.

Obejrzyj webinar, podczas którego Maciej Kruszka – konsultant ds. ochrony środowiska, omówił korzyści wynikające z usługi outsourcingu środowiskowego, przybliżył warunki współpracy oraz odpowiedział na następujące pytania:

 • Czy na pewno spełniam wszystkie wymagania prawne z dziedziny ochrony środowiska?
 • Czy wiem, jak realizować poprawnie obowiązki ochrony środowiska, którym podlega moja organizacja?
 • Czy w mojej organizacji mam wyznaczone osoby odpowiedzialne za realizowanie obowiązków ochrony środowiska?
 • Czy moje przedsiębiorstwo potrzebuje outsourcingu środowiskowego?
 • Jaki jest możliwy zakres świadczonych usług w ramach outsourcingu środowiskowego?
 • Jak outsourcing środowiskowy zapewni mi bezpieczeństwo i komfort skoncentrowania się na kluczowej działalności mojego przedsiębiorstwa?
 • Jakie są możliwe ścieżki rozpoczęcia współpracy w outsourcingu środowiskowym?

 

Zobacz nagranie webinaru:

 

webinar o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

BDO bez tajemnic – rady i wskazówki po pierwszym roku pracy w systemie

Po doświadczeniach związanych z pracą w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) postanowiliśmy podzielić się spostrzeżeniami. Atmoterm SA wspiera wielu przedsiębiorców, nie tylko w zakresie obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami w ramach outsourcingu, co-sourcingu, konsultingu lub doradztwa, ale również w dostarczaniu systemu informatycznego zintegrowanego z BDO, który jest dostępny na platformie do zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg.com. Spostrzeżenia, wnioski oraz uwagi pozyskane bezpośrednio od Klientów i naszych pracowników korzystających z Bazy danych odpadowych zebraliśmy w pakiet porad oraz rekomendacji, które zostały zaprezentowane podczas webinarium.

Jakiś czas temu zastanawialiśmy się, jak będzie funkcjonować Baza danych o odpadach, czy użytkownicy poradzą sobie ze sprawozdawczością w nowej odsłonie – film na ten temat “BDO w praktyce – pytania i odpowiedzi” znajduje się na naszym kanale YouTube. Bogatsi o nowe doświadczenia, chętnie się nimi dzielimy.

Podczas webinaru dotyczącego Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami odpowiedzieliśmy na wiele pytań, w tym:

 • Czy tworząc sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszę wszystkie dane wprowadzać ręcznie, czy BDO zliczy ilości odpadów na podstawie prowadzonej w bazie ewidencji odpadów?
 • Czy w BDO dane z działu I będą przenoszone z roku poprzedniego?
 • Jak w BDO wprowadzić do ewidencji ilość odpadu, który był przekazany na podstawie wielu kart przekazania odpadów (KPO) w ciągu dnia?
 • W zakładzie wiele osób jest odpowiedzialnych za wprowadzanie KPO na bieżąco, a jedna za przeniesienie danych do karty ewidencji odpadów – czy można w BDO w jednym kroku przenieść wszystkie karty do ewidencji?
 • Jak kontrolować poprawność działań w poszczególnych miejscach prowadzenia działalności?
 • Co zrobić w przypadku błędnego wybrania w BDO kodu odpadu, miejsca prowadzenia działalności, odbiorcy lub transportującego?
 • Jakie raporty lub dokumenty można generować w Bazie danych odpadowych?
 • Czy jest możliwość szybkiego przełączania się w Bazie danych o odpadach z jednego miejsca prowadzenia działalności do drugiego?

 

Zobacz nagranie webinaru:

 

webinar o śladzie węglowym jako istotnym elemencie w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Ślad węglowy jako istotny element w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Dążenie Europy do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych będzie coraz mocniej odbijało się w regulacjach prawnych wpływających bezpośrednio lub pośrednio na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Na podejmowane przez biznes decyzje wpływ będzie miała także rosnąca świadomość i oczekiwania inwestorów oraz konsumentów, którzy dostaną nowe narzędzia oceny przedsiębiorstw.

Gromadzenie oraz analiza danych środowiskowych w przedsiębiorstwach zaczyna odgrywać istotną rolę w procesach zarządczych i podejmowaniu właściwych decyzji w biznesie, który chce przeciwdziałać kryzysowi oraz osiągać neutralność klimatyczną. Ślad węglowy wyznaczany na bazie analizy danych przedsiębiorstwa oraz sposób jego ujawniania zaczyna stanowić istotny element jego przewagi konkurencyjnej.

Obejrzyj webinar dotyczący śladu węglowego, w którym Bartosz Ochocki – konsultant ds. ochrony środowiska i koordynator działań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw, odpowiedział na następujące pytania:

 • Jak dążenia społeczności międzynarodowej do transformacji klimatycznej będą oddziaływać na Twoje przedsiębiorstwo?
 • Na co zwrócić uwagę i co może Ciebie dotyczyć w kontekście nowych regulacji związanych z ochroną klimatu?
 • Co to jest ślad węglowy firmy (organizacji) oraz produktu i jak wpływa na odbiór Twojego biznesu przez interesariuszy?

Webinar, mający na celu przybliżenie regulacji Unii Europejskiej (UE) i trendów wynikających z wymogu transformacji klimatycznej oraz płynących z nich szans i zagrożeń, zawiera również informacje na temat:

 • ochrony klimatu w politykach i strategiach międzynarodowych (krótki rys historyczny: szczyty klimatyczne, Agenda 2030, Europejski Zielony Ład);
 • emisji gazu cieplarnianego w kontekście nowych zasad raportowania kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz regulacji UE (nowe zasady raportowania, raporty niefinansowe, ESG, CDP);
 • definicji śladu węglowego oraz kogo i czego on dotyczy;
 • znaczenia śladu węglowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw (rankingi, taksonomia Unii Europejskiej, podatek węglowy, znakowanie produktów, wymagania dla dostawców w kontekście łańcucha dostaw).

 

Zobacz nagranie webinaru:

 

webinar o optymalizacji kosztów energii elektrycznej w firmie i samorządzie

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w firmie i samorządzie

Wydatki związane z energią elektryczną stanowią dla przedsiębiorstw i samorządów znaczne obciążenie budżetu. Z roku na rok ceny energii elektrycznej rosną, a działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii, choć uzasadnione, niejednokrotnie są kosztowne i wymagają długotrwałych inwestycji.

Chcesz zoptymalizować wydatki w firmie związane z energią elektryczną, ale nie wiesz:

 • Jakie działania podjąć, aby obniżyć koszty energii elektrycznej?
 • Od czego zacząć, aby uzyskać natychmiastowe efekty obniżenia kosztów energii elektrycznej nie inwestując żadnych środków?
 • Na co zwrócić uwagę analizując rachunek za energię elektryczną?

Obejrzyj webinar i poznaj odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań dotyczących zarządzania kosztami energii elektrycznej.

 

Zobacz nagranie webinaru:

 

webinar o zrównoważonym finansowaniu i taksonomii

Zrównoważone finansowanie: taksonomia i jej kryteria kwalifikacji

Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, a także sprawiedliwa transformacja stają się zagadnieniami, które będą determinowały funkcjonowanie przedsiębiorstwa w kolejnych latach. Dążenie Europy do osiągnięcia neutralności klimatycznej wpłynie w sposób bezpośredni oraz pośredni na strategiczne decyzje podejmowane w biznesie. Transformacja przedsiębiorstw w kierunku neutralności klimatycznej jest nieunikniona.

Czy wiesz, na jakie aspekty należy zwrócić uwagę chcąc stać się zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą? Co zrobić aby wykorzystać szanse, jakie dają nowe polityki oraz dokumenty strategiczne, a także wynikające z nich cele?

W webinarze dotyczącym zrównoważonego finansowania Anna Gallus – Zastępca Dyrektora oraz Koordynator Programu Konsulting dla Przedsiębiorstw, podzieli się z Tobą informacjami na temat:

 • zmian zachodzących w postrzeganiu ochrony środowiska jako kluczowego obszaru determinującego rozwój i sprawiedliwą transformację przedsiębiorstw w pożądanym kierunku zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej;
 • perspektywy rozwoju zrównoważonego finansowania;
 • definicji taksonomia Unii Europejskiej (UE) – kogo dotyczy wprost, a dla kogo stanowi szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej;
 • kryteriów kwalifikacji działalności oraz celów środowiskowych wynikających z taksonomii UE.

Webinar ma na celu przybliżenie regulacji Unii Europejskiej oraz płynących z nich szans i zagrożeń, które będą miały istotny wpływ na kształtowanie rozwoju działalności gospodarczej w najbliższych latach.

 

Zobacz nagranie webinaru:

 

webinar o tym kiedy audyt energetyczny przedsiębiorstwa przyniesie największe zyski

Kiedy audyt energetyczny przedsiębiorstwa przyniesie największe zyski?

W webinarze dotyczącym audytu energetycznego przedsiębiorstwa znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Czy obowiązek wykonania audytu energetycznego dotyczy Twojego przedsiębiorstwa?
 • Co powinien zawierać właściwie wykonany audyt energetyczny przedsiębiorstwa?
 • Jakie korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa płyną z przeprowadzenia audytu energetycznego?
 • Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny również w małych i średnich przedsiębiorstwach?
 • Jakie elementy audytu energetycznego przedsiębiorstwa można wykorzystać w budowaniu zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej?

 

Zobacz nagranie webinaru:

 

webinar o trendach środowiskowych wpływających na strategię przedsiębiorstwa

Trendy środowiskowe wpływające na strategię przedsiębiorstwa

Ochrona środowiska jest ważnym tematem w każdym przedsiębiorstwie. Na co dzień kojarzy się głównie z obowiązkami oraz kosztami.

A czy wiesz, że można ją wykorzystać w budowaniu strategii środowiskowej firmy?

W webinarze dotyczącym trendów środowiskowych Bartosz Ochocki – konsultant ds. ochrony środowiska i koordynator działań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw, podzieli się z Tobą wiedzą na temat:

 • najnowszych trendów w kierunku zrównoważonego rozwoju;
 • strategii Europejski Zielony Ład, dzięki której Unia Europejska ma osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 r.;
 • darmowych narzędzi, które pozwolą zmierzyć wpływ Twojej działalności na środowisko, porównać się z innymi firmami w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także pomogą w realizacji celów środowiskowych;
 • założeń Polityki Energetycznej Polski.

 

Zobacz nagranie webinaru:

 

 

Więcej informacji:

szkolenia@atmoterm.pl