facebook piksel profilu firmy atmoterm

Wniosek o przyznanie białego certyfikatu to usługa konsultingowa obejmująca obsługę procesu ubiegania się o świadectwo efektywności energetycznej, poczynając od przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej, przez przygotowanie wniosku o pozyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej, aż po złożenie wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Zalety wykonania przez Atmoterm wniosku o wydanie białego certyfikatu

  • świadectwa charakterystyki energetycznej wydawane inwestorowi stanowią prawa majątkowe notowane na Towarowej Giełdzie Energii;
  • nasze doświadczenie i wiedza merytoryczna gwarantują sprawne przeprowadzenie procesu uzyskania białych certyfikatów;
  • proces ubiegania się o świadectwo efektywności energetycznej realizowany jest w ramach wynagrodzenia za sukces procesu, w wysokości uzgodnionej z klientem;
  • dokonanie identyfikacji przedsięwzięć w audycie efektywności energetycznej, w ramach których można wnioskować o białe certyfikaty i w ten sposób odzyskać część zainwestowanych pieniędzy;
  • wskazanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych planowanych przedsięwzięć w wariantach realizacji modernizacji, co ułatwi podjęcie dobrych decyzji wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
  • przygotowanie wniosku do Prezesa URE o przyznanie świadectwa charakterystyki energetycznej, o wartości równej ilości energii finalnej, planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji każdego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej;
  • spowodowanie wykonania, zgodnie z prawem, weryfikacyjnego audytu efektywności energetycznej dla zrealizowanego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, o efekcie energetycznym przekraczającym równowartość 100 toe oszczędności energii finalnej średnio w ciągu roku, stanowiącego obligatoryjny załącznik do zawiadomienia Prezesa URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej;
  • przygotowanie kompletu załączników do zawiadomienia Prezesa URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej.

 

Przeczytaj także: Białe certyfikaty – kto i jak może je uzyskać?

 

Więcej informacji:

Paweł Dykta
+48 604 939 035
dykta@atmoterm.pl