• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

Wniosek BC (pełna nazwa: Wniosek o przyznanie białego certyfikatu) to usługa konsultingowa obejmująca obsługę procesu ubiegania się o świadectwo efektywności energetycznej (mechanizm rynkowy, tzw. białe certyfikaty (BC)) poczynając od przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej (AEE), przez przygotowanie wniosku/ów o pozyskanie świadectwa/świadectw efektywności energetycznej (BC), aż po złożenie wniosku/ów do Prezesa URE.

Korzyści dla klienta:

  • świadectwa efektywności energetycznej wydawane inwestorowi – tzw. białe certyfikaty (BC) stanowią prawa majątkowe notowane na Towarowej Giełdzie Energii;
  • nasze doświadczenie i wiedza merytoryczna gwarantują sprawne przeprowadzenie procesu uzyskania białych certyfikatów;
  • proces realizowany jest w ramach wynagrodzenia za sukces procesu, w wysokości uzgodnionej z klientem;
  • dokonanie identyfikacji przedsięwzięć w AEE, w ramach których można wnioskować o białe certyfikaty i w ten sposób odzyskać część zainwestowanych pieniędzy;
  • wskazanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych planowanych przedsięwzięć w wariantach realizacji modernizacji, co ułatwi podjęcie dobrych decyzji wyboru przedsięwzięcia/przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
  • przygotowanie wniosku do Prezesa URE o przyznanie świadectwa efektywności energetycznej (BC) o wartości równej ilości energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji każdego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej;
  • spowodowanie wykonania, zgodnie z prawem, weryfikacyjnego AEE, dla zrealizowanego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju o efekcie energetycznym przekraczającym równowartość 100 toe oszczędności energii finalnej średnio w ciągu roku, stanowiącego obligatoryjny załącznik do zawiadomienia Prezesa URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej;
  • przygotowanie kompletu załączników do zawiadomienia Prezesa URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Więcej informacji:

Ksenia Jechna
661 426 668
jechna@atmoterm.pl