facebook pixel

Usługa konsultingowa, polegająca na przygotowaniu wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.), który należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, urzędu marszałkowskiego do 24 lipca 2018 r. lub wniosku aktualizacyjnego (art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach), w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, bądź zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru BDO.

Zalety wykonania przez Atmoterm wniosku o wpis do rejestru BDO

  • oszczędność czasu i zasobów ludzkich;
  • dostęp do usługi na najwyższym poziomie, dzięki specjalistycznej wiedzy doradców.

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Joanna Gierdal
+48 539 907 163
gierdal@atmoterm.pl