facebook pixel

Usługa konsultingowa, polegająca na przygotowaniu wniosku o wpis do Rejestru-BDO (art. 50 ust. 1 UO2), który należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu urzędu marszałkowskiego do 24 lipca 2018 r. lub wniosku aktualizacyjnego (art. 59 ust. 1 UO2) w przypadku zmiany informacji zawartych w Rejestrze, bądź zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do Rejestru.

Zalety wykonania przez Atmoterm wniosku o wpis do Rejestru-BDO

  • oszczędność czasu i zasobów ludzkich;
  • dostęp do usługi na najwyższym poziomie, dzięki specjalistycznej wiedzy doradców.

Przeczytaj także: Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO.

Więcej informacji:

Joanna Gierdal
+48 539 907 163
gierdal@atmoterm.pl