facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa, polegająca na przygotowaniu wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) lub wniosku aktualizacyjnego (w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, bądź zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru). Wpis do rejestru BDO zobligowane są uzyskać podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i należy tego dokonać przed rozpoczęciem prowadzenia działalności podlegającej temu obowiązkowi.

Wniosek o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami czy wniosek aktualizacyjny należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, urzędu marszałkowskiego (art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Aktualnie wnioski składane są wyłącznie elektronicznie poprzez BDO.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Zalety wykonania przez Atmoterm wniosku o wpis do rejestru BDO

  • oszczędność czasu i zasobów ludzkich;
  • dostęp do usługi na najwyższym poziomie, dzięki specjalistycznej wiedzy doradców
  • kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Joanna Gierdal
+48 539 907 163
gierdal@atmoterm.pl