facebook piksel profilu firmy atmoterm

Wsparcie konsultacyjne w związku z najnowszymi zmianami prawnymi ustawy o odpadach to usługa wdrożenia w Twoim przedsiębiorstwie zmian wynikających z nowych przepisów z zakresu odpadów.

Etapy wdrożenia zmian związanych z nowymi przepisami ustawy o odpadach

Krok 1. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy w celu ustalenia czy nowe przepisy ustawy o odpadach dotyczą Ciebie.

W trakcie rozmowy telefonicznej nasz Konsultant zada Ci kilka pytań, które pozwolą wstępnie określić, czy zmiany prawne w zakresie odpadów wymuszają na Tobie konieczność uzyskania pozwoleń lub zezwoleń w związku z prowadzonym przez Ciebie gospodarowaniem odpadami. Podczas rozmowy będzie można ustalić dogodny termin spotkania, w trakcie którego nasz Konsultant ustali rzeczywisty zakres gospodarowania odpadami.

 

Krok 2. Zebranie szczegółowych informacji i przegląd instalacji w celu określenia rzeczywistego zakresu gospodarki odpadowej prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo.

W trakcie wizyty w zakładzie, nasz Konsultant przeprowadzi wizję lokalną na terenie obiektu, dokona przeglądu instalacji, a następnie przeprowadzi rozmowę z przedstawicielami zakładu w celu zebrania dodatkowych danych. Na podstawie zebranych informacji oraz wyniku wizji lokalnej ustali rzeczywisty zakres gospodarowania odpadami w zakładzie.

 

Krok 3. Omówienie zmian przepisów, które wprowadziła zmiana ustawy o odpadach.

W oparciu o zebrane informacje i zdiagnozowany rzeczywisty zakres gospodarowania odpadami w Twoim zakładzie, nasz konsultant przedstawi najistotniejsze zmiany w przepisach z dziedziny odpadów, skupiając się głównie na zdiagnozowanym u Ciebie zakresie.

 

Krok 4. Określenie zmian przepisów z zakresu odpadów, które mogą mieć wpływ na Twoje przedsiębiorstwo.

W trakcie omawiania najnowszych zmian prawnych z zakresu ustawy o odpadach, nasz konsultant wskaże ich wpływ na prowadzoną przez Ciebie działalność, w tym:

  • jak zmiany prawa wpłyną na proces uzyskania decyzji z zakresu gospodarowania przez Ciebie odpadami oraz czas ich uzyskania;
  • jakie dodatkowe dokumenty będzie trzeba przedstawić w celu uzyskania decyzji odpadowych;
  • jakie nowe wymagania budowlane i techniczne będą musiały być spełnione w zakładzie przed uzyskaniem decyzji z zakresu gospodarowania odpadami;
  • jakie dodatkowe koszty będzie trzeba ponieść przed uzyskaniem decyzji odpadowych.

Po spotkaniu nasz konsultant przedstawi Ci krótką notatkę podsumowującą ze spotkania.

kroki wdrożenia zmian związanych z nowymi przepisami ustawy o odpadach

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Joanna Gierdal
+48 539 907 163
gierdal@atmoterm.pl