facebook piksel profilu firmy atmoterm

Wsparcie konsultacyjne w związku z najnowszymi zmianami prawnymi ustawy o odpadach to usługa wdrożenia w Twoim przedsiębiorstwie zmian wynikających z nowych przepisów.

Etapy wdrożenia zmian dotyczących nowych przepisów odpadowych

Krok 1. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy w celu ustalenia, czy zamiany prawa z zakresu gospodarowania odpadami dotyczą Ciebie.

W trakcie rozmowy telefonicznej zadamy Ci kilka pytań, które pozwolą wstępnie określić, czy zmiana przepisów wymusza na Tobie konieczność uzyskania pozwoleń lub zezwoleń w związku z prowadzoną przez Ciebie gospodarką odpadową. Podczas rozmowy będzie można ustalić dogodny termin spotkania, w trakcie którego ustalimy rzeczywisty zakres gospodarowania odpadami.

 

Krok 2. Zebranie szczegółowych informacji oraz przegląd instalacji w celu określenia rzeczywistego zakresu gospodarki odpadowej prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo.

W trakcie wizyty w zakładzie przeprowadzimy wizję lokalną na terenie obiektu, dokonamy przeglądu instalacji, a następnie przeprowadzimy rozmowę z przedstawicielami zakładu w celu zebrania dodatkowych danych dotyczących gospodarowania odpadami. Na podstawie zebranych informacji oraz wyniku wizji lokalnej ustalimy rzeczywisty zakres gospodarki odpadowej w zakładzie.

 

Krok 3. Omówienie zmian prawnych ustawy o odpadach.

W oparciu o zebrane informacje oraz zdiagnozowany rzeczywisty zakres gospodarki odpadowej w Twoim zakładzie, przedstawimy najistotniejsze zmiany w przepisach, skupiając się głównie na zdiagnozowanym u Ciebie zakresie.

 

Krok 4. Określenie zmian przepisów odpadowych, które mogą mieć wpływ na Twoje przedsiębiorstwo.

W trakcie omawiania najnowszych zmian prawa związanego z gospodarowaniem odpadami wskażemy ich wpływ na prowadzoną przez Ciebie działalność, w tym:

  • jak zmiany przepisów wpłyną na proces i czas uzyskania przez Ciebie decyzji odpadowych;
  • jakie dodatkowe dokumenty będzie trzeba przedstawić w celu uzyskania decyzji dotyczących gospodarowania odpadami;
  • jakie nowe wymagania budowlane i techniczne będą musiały być spełnione w zakładzie przed uzyskaniem decyzji odpadowych;
  • jakie dodatkowe koszty będzie trzeba ponieść przed uzyskaniem decyzji dotyczących gospodarowania odpadami.

Po spotkaniu przedstawimy Ci krótką notatkę podsumowującą ze spotkania.

kroki wdrożenia zmian związanych z nowymi przepisami ustawy o odpadach

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Joanna Gierdal: +48 539 907 163
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl