facebook piksel profilu firmy atmoterm

Istotnym zadaniem, jakie stoi przed firmami, jest holistyczne podejście do strategii działania organizacji w aspekcie środowiska. Ważne jest sukcesywne uwzględnienie przejścia na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności oraz zmniejszanie poziomu zanieczyszczeń. Niezbędnym krokiem w dążeniu do pozytywnej transformacji biznesu jest odpowiedzialne opracowanie strategii środowiskowej przedsiębiorstwa, prowadzącej do zmniejszenia jego wpływu na środowisko. Kluczowe staje się także zarządzanie jej realizacją poprzez prowadzenie rzetelnego monitoringu realizowanych działań, bieżącą ocenę ryzyka, a także sukcesywną aktualizację celów oraz kierunków określonych działań.

Tworzenie strategii środowiskowej przedsiębiorstwa

Europa i świat dążą do zrównoważonej gospodarki w związku z czym powstaje szereg wytycznych, polityk, zmian prawnych, które wyznaczają trendy, cele, a czasem i kierunki działań firm na najbliższe lata. Europejski Zielony Ład, Agenda 2030 i związane z nią cele zrównoważonego rozwoju czy polityka klimatyczno-energetyczna to tylko niektóre zagadnienia, z których wynikają szanse oraz zagrożenia dla przedsiębiorstw. Są one istotne pod kątem zarządzania ryzykiem środowiskowym oraz klimatycznym i należy mieć je na uwadze budując strategię środowiskową firmy.

Stawiane do realizacji na kolejne lata cele powinny być wyznaczane świadomie z uwzględnieniem m.in.:

  • bieżącej sytuacji zakładu;
  • aktualnych trendów środowiskowych;
  • perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa;
  • oczekiwań interesariuszy, tj. pracowników, klientów, kontrahentów, inwestorów czy społeczeństwa;
  • działań podejmowanych przez konkurencję.

Wieloletnie doświadczenie nabyte podczas współpracy z przedsiębiorcami, organami ochrony środowiska i administracji na szczeblu lokalnym oraz krajowym pozwala nam wspierać firmy w realizacji tego odpowiedzialnego zadania i wypracowywać rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
konsulting@atmoterm.pl