Zarządzanie emisją do powietrza to aplikacja umożliwiająca odwzorowanie struktury zakładu w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zgodnie z pozwoleniami środowiskowymi, a także gromadzenie danych na potrzeby raportów i sprawozdań przekazywanych do właściwych organów, zgodnie z przepisami prawa.

Zalety aplikacji Zarządzanie emisją do powietrza

  • bezpieczna i trwała archiwizacja danych;
  • odwzorowanie struktury podmiotu zgodnie z posiadanym pozwoleniem na korzystanie ze środowiska;
  • możliwość doboru algorytmów obliczeniowych w celu odpowiedniego obliczania ładunków emisji zanieczyszczeń do powietrza;
  • szybkie generowanie raportów dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza na szablonach zgodnych z prawem;
  • weryfikacja ładunków emisji zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu do limitów wynikających z pozwoleń środowiskowych;
  • spójność składanych do wszystkich organów zewnętrznych danych obliczeniowych dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

Aplikację Zarządzanie emisją do powietrza w formie e-usługi można również zamówić lub przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Więcej informacji:

E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl

 

Przeczytaj także: