facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zarządzanie emisją do powietrza to aplikacja umożliwiająca odwzorowanie, zgodnie z pozwoleniami, struktury zakładu w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz gromadzenie danych na potrzeby raportów i sprawozdań przekazywanych do właściwych organów zgodnie z przepisami prawa.

Zalety aplikacji Zarządzanie emisją do powietrza

  • bezpieczna i trwała archiwizacja danych;
  • odwzorowanie struktury podmiotu zgodnie z posiadanym pozwoleniem na korzystanie ze środowiska;
  • możliwość doboru algorytmów obliczeniowych w celu odpowiedniego obliczania ładunków zanieczyszczeń;
  • szybkie pobieranie raportów na szablonach zgodnych z prawem;
  • weryfikacja ładunków emisji w porównaniu do limitów wynikających z pozwoleń na korzystanie ze środowiska;
  • spójność danych obliczeniowych, składanych do wszystkich organów zewnętrznych.

 

Zarządzanie emisją do powietrza w formie e-usługi można również zamówić lub przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Więcej informacji:

Joachim Wodara
+48 734 211 821
wodara@atmoterm.pl