facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową to aplikacja służąca do gromadzenia danych dotyczących bilansów wodno-ściekowych podmiotu i na tej podstawie tworzenia stosownych raportów oraz oświadczeń związanych z usługami wodnymi.

Zalety aplikacji Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową

  • odwzorowanie struktury podmiotu zgodnie z wydanym pozwoleniem na korzystanie ze środowiska oraz tym samym możliwość weryfikacji stopnia wykorzystania przyznanych limitów;
  • generowanie raportów oraz sprawozdań w formie zgodnej z aktualnymi przepisami prawa;
  • archiwizowanie dodatkowych danych charakteryzujących gospodarkę wodno-ściekową w przedsiębiorstwie;
  • możliwość elastycznego wyboru sposobu liczenia ładunków zrzutowych;
  • bieżąca informacja na temat wysokości opłat stałych i zmiennych za usługi wodne.

 

Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w formie e-usługi można również zamówić lub przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Więcej informacji:

Patryk Drozd
+48 532 409 510
drozd@atmotem.pl