Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową to aplikacja służąca do gromadzenia danych dotyczących bilansów wodno-ściekowych podmiotu i na tej podstawie tworzenia stosownych raportów oraz oświadczeń związanych z usługami wodnymi.

Zalety aplikacji Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową

  • odwzorowanie struktury podmiotu zgodnie z wydanym pozwoleniem na korzystanie ze środowiska i tym samym możliwość weryfikacji stopnia wykorzystania przyznanych limitów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
  • generowanie raportów i sprawozdań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w formie zgodnej z aktualnymi przepisami prawa;
  • archiwizowanie dodatkowych danych charakteryzujących gospodarkę wodno-ściekową w przedsiębiorstwie;
  • możliwość elastycznego wyboru sposobu liczenia ładunków zrzutowych;
  • otrzymanie bieżącej informacji na temat wysokości opłat stałych i zmiennych za usługi wodne.

 

Aplikację Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w formie e-usługi można również zamówić lub przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

aplikacja do zarządzania gospodarką wodno-ściekową

 

Więcej informacji:

Patryk Drozd: +48 532 409 510
E-mail: sprzedaz@atmotem.pl

 

Przeczytaj także: