facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na sporządzeniu dokumentacji do zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

 

Usługa zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia jest świadczona w dwóch wariantach:

  • podmiot samodzielnie składa dokumentację do zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia do organu ochrony środowiska, Atmoterm SA służy wsparciem w odpowiedziach na ewentualne wezwania organu;
  • Atmoterm SA składa dokumentację do zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia i dokonuje czynności (na podstawie pełnomocnictwa) w imieniu podmiotu – takie rozwiązanie gwarantuje kompleksowe zadbanie o całokształt procesu przyjęcia zgłoszenia.

Zalety wykonania zgłoszenia instalacji przez Atmoterm

  • dokumentacja do zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja do powietrza nie wymaga pozwolenia, sporządzona przez Atmoterm SA jest zgodna z przepisami szczególnymi w tym zakresie;
  • wieloletnie doświadczenie gwarantuje wysoką jakość i kompetencje oraz wsparcie klienta na każdym etapie procesu administracyjnego, od skompletowania danych do czasu przyjęcia zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja do powietrza nie wymaga pozwolenia przez organ ochrony środowiska.

 

Więcej informacji:

Justyna Plewa
+48 882 037 370
plewa@atmoterm.pl