• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

Aktualności z Ekowiedzy

Ograniczenie składowania odpadów oraz wzrost recyklingu, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym

Mimo tego, iż gospodarka odpadami w Unii Europejskiej uległa poprawie, nadal średnio ponad 25% odpadów komunalnych ulega składowaniu, a mniej niż 50% odpadów poddawanych jest recyklingowi. 18 kwietnia 2018 r. Parlament Europejski poparł ambitne cele przepisów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, które zakresem obejmują recykling i składowanie odpadów w Unii. Jakie są cele i terminy ich wdrożenia?

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), to system gospodarczy bazujący na zmniejszeniu wytwarzanych odpadów, poprzez wydłużenie życia poszczególnych produktów. W systemie GOZ Odpady, w tym również i surowce z nich pochodzące, po zakończeniu użyteczności produktów pozostają w gospodarce. System ten stanowi kontrast dla gospodarki liniowej, bazującej na zasadzie użyj wyrzuć.

Przyjęte przepisy dotyczące GOZ, mówiące o celach w zakresie wzrostu recyklingu i ograniczenia składowania odpadów komunalnych przedstawione zostały na poniższym rysunku.

Wzrost recyklingu

W zakresie wzrostu recyklingu odpadów mówi się o poddaniu temu procesowi 55% odpadów do 2025 r., 60% do 2030 r. oraz 65% do 2035 r. Cele te również obejmują recykling odpadów opakowaniowych, który do 2025 r. powinien wynosić 65%, a do 2030 r. – 70%. Ponadto dla poszczególnych frakcji odpadów opakowaniowych ustalono następujące wartości recyklingu:

  • tworzywa sztuczne: do 2025 r. – 50% oraz do 2030 r. – 55%,
  • drewno: do 2025 r. – 25% oraz do 2030 r. – 30%,
  • metale żelazne: do 2025 r. – 65% oraz do 2030 r. – 70%,
  • aluminium: do 2025 r. – 50% oraz do 2030 r. – 60%,
  • szkło: do 2025 r. – 70% oraz do 2030 r. – 75%,
  • papier i tektura: do 2025 r. – 75% oraz do 2030 r. – 85%.

Ustalono również, iż niebezpiecznie odpady oraz tekstylia odbierane będą od gospodarstw domowych osobno od 2025 r. Również odpady ulegające biodegradacji od 2024 r. odbierane będą osobno lub poddawane recyklingowi (kompostowaniu) na terenie gospodarstwa.

Ograniczenie składowania odpadów komunalnych i marnowania żywności

Cele te w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych dotyczą ograniczenia składowania do maksymalnie 10% odpadów do 2035 roku.

Równie ważnym zagadnieniem omawianym przez Parlament było ograniczenie ilości wyrzucania żywności o następujące wartości: do 30 % w 2025 r. oraz do 50% w 2030 r. Celem tego jest zmniejszenie marnotrawstwa żywności, zachęcenie do jego zbierania i następnie bezpiecznego rozpowszechniania.

Jednakże przed publikacją przepisów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, muszą one formalnie zostać przyjęte przez Radę.

Autor: Paulina Kotas

Bibliografia:

[1] http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170120STO59356/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-mniej-skladowania-odpadow-wiecej-recyklingu

[2] http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180411IPR01518/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-wiecej-recyklingu-i-ograniczanie-wysypisk

[3] Wijkman A., Skanberg K.: Korzyści społeczne z gospodarki o obiegu zamkniętym. Wygrani pod względem, miejsc pracy i klimatu w gospodarce opartej o energię odnawialną i wydajność surowcową, Raport zbadania zamówionego przez Klub Rzymski ze wsparciem z Fundacji MAVA

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *