facebook pixel
Ciekawe artykuły

Opublikowano nowe rozporządzenia MRR i AVR – od kiedy obowiązują?

Znak oznaczający paragraf lub klauzulę

31 grudnia 2018 r. Komisja Europejska opublikowała nowe wersje rozporządzeń MRR i AVR, mające znaczenie zarówno dla prowadzących instalacje uczestniczące w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), jak i weryfikatorów:

  • Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 1 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (rozporządzenie MRR);
  • Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 94 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (rozporządzenie AVR).

Od kiedy obowiązują nowe rozporządzenia MRR i AVR?

Rozporządzenia (UE) 2018/2066 i (UE) 2018/2067 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Natomiast:

  • Rozporządzenie (UE) 2018/2066 stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r., prócz art. 76 wprowadzającego zmiany do rozporządzenia (UE) nr 601/2012, który należy stosować od 1 stycznia 2019 r.
  • Rozporządzenie (UE) 2018/2067 stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Co z poprzednimi wersjami rozporządzeń?

  • Rozporządzenie (UE) nr 600/2012 traci moc z dniem 1 stycznia 2019 r. Przepisy rozporządzenia (UE) nr 600/2012 mają w dalszym ciągu zastosowanie do weryfikacji emisji mających miejsce przed dniem 1 stycznia 2019 r.
  • Rozporządzenie (UE) nr 601/2012 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. Przepisy rozporządzenia (UE) nr 601/2012 mają w dalszym ciągu zastosowanie do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji mających miejsce przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Autor: Anna Justyńska

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
*zasady przetwarzania danych

FreshMail.pl
 
Aby otrzymać darmowego
e-booka zapisz się do naszego newslettera*

FreshMail.pl