facebook piksel profilu firmy atmoterm

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisów internetowych: www.atmoterm.com, www.atmoterm.pl, www.cwt.opole.pl, www.ekostrateg.com, www.ekowiedza.com.

Atmoterm S.A. od początku funkcjonowania na rynku, troszczy się o Twoje dane osobowe, jednakże od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym mamy obowiązek nie tylko zatroszczyć się, ale i wyjaśnić Ci, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe na łamach naszych serwisów.

Atmoterm S.A. zbiera dane dla określonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Atmoterm S.A. nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Atmoterm S.A. nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisów: www.atmoterm.comwww.atmoterm.plwww.cwt.opole.plwww.ekostrateg.comwww.ekowiedza.com, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczym Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064312, nr NIP 7540339496, nr REGON 530600238, e-mail: office@atmoterm.pl.

Źródła przetwarzania danych osobowych przez Atmoterm S.A.

Korzystając z naszych stron internetowych Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności konkretnego serwisu. W zależności więc od tego, z jakich usług będziesz korzystał, gdzie pozostawiasz dane, informujemy Cię każdorazowo o właściwych celach przetwarzania.

Znając jednak możliwości naszych serwisów możemy wskazać następujące znane nam cele przetwarzania danych:

 • korzystanie z dedykowanych użytkownikom serwisów dostępnych na: www.atmoterm.pl;
 • korzystanie z platformy ekostrateg.com i Ekowiedza;
 • przeprowadzanie niezbędnych weryfikacji tożsamości i bezpieczeństwa;
 • poprawa jakości produktów, usług, komunikacji z użytkownikami serwisów;
 • gwarancja ciągłości obsługi;
 • dostarczanie produktów i usług;
 • subskrypcja treści udostępnionych dla użytkowników serwisów;
 • złożenie prośby o ofertę, zamówienie produktu, usługi;
 • złożenie zapytania kontaktowego;
 • korzystanie z aplikacji czy narzędzi online;
 • rekrutacja pracowników;
 • aktualizacja oprogramowania.

Podanie danych jest w tych przypadkach zawsze dobrowolne. Aktywność użytkownika w serwisach, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych, specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez administratora. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Automatyczne źródła danych osobowych

 • Adres IP. W czasie przeglądania zawartości serwisów, automatycznie zbierane są informacje dotyczące sposobu ich wykorzystywania przez użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron serwisów, przeglądane treści. Numer IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisów internetowych.
 • Pliki cookies. Pliki cookies są umieszczane przez nasze serwisy internetowe w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do internetu podczas każdej wizyty na naszych stronach, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer użytkownika czy urządzenie oraz służy realizacji określonych celów. Więcej na ten temat oraz tego, w jaki sposób wykorzystujemy cookies, odnajdziesz w polityce cookies i podobnych technologii.
 • Google Analytics. Atmoterm S.A. prowadząc działalność spółki w sferze wirtualnej korzysta z Google Analytics, analizującego usługi internetowe. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania serwisami, badania zachowania użytkowników w ramach serwisów oraz w celach statystycznych, np. pozyskując dane o regionie, z którego nastąpiło połączenie, dacie i czasie połączenia, źródle oraz liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron serwisów lub do personalizacji zawartości podstron serwisów. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkownika serwisów i nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości. Więcej na: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych serwisów więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane, zbierane za pomocą narzędzia Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samych stron internetowych.
 • Google Ads. Za pośrednictwem platformy Google Ads, mierzymy skuteczność reklamowania naszych serwisów oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystując śledzenie konwersji oraz remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. Pozwala nam to optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzi: widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów, znamy swój zwrot z inwestycji w reklamę oraz podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy, automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych, widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym.

Aplikacje społecznościowe Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

 • Facebook oraz Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebook czy Twitter (polubienie lub obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia czy retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebook lub Twitter, także Atmoterm S.A. Dane, takie jak imię i nazwisko czy nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze oraz wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Twoich interakcji z nami na Facebook co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałeś do nas wiadomość prywatną na Facebook, w której podałeś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook lub Twitter jako administratorzy portali. Więcej informacji nt. polityki prywatności Facebook i Twitter na: https://www.facebook.com/about/privacy/updatehttps://twitter.com/privacy.
 • Atmoterm S.A korzysta z serwisu YouTube, na którym dzielimy się z Tobą informacjami dotyczącymi działalności naszej Spółki. W przypadku wszystkich tych filmów stosowany jest “rozszerzony tryb ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na Twój temat jako użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są dane, tj. serwis YouTube otrzymuje informację, że otworzono odnośną podstronę na naszej stronie internetowej. Odbywa się to niezależnie od tego czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które się zalogowano, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie życzysz sobie przyporządkowania do profilu na YouTube, należy wylogować się przed aktywowaniem przycisku. YouTube zapisuje Twoje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych. Przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube. Więcej informacji dotyczących celu i zakresu zbierania oraz przetwarzania danych przez YouTube można odnaleźć na: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.
 • Nasze serwisy korzystają z usług sieci społecznościowej LinkedIn. Za każdym razem, gdy nasze strony otrzymają żądanie dostępu z dodatku LinkedIn, aplikacja poprosi o pobranie danych z serwisu LinkedIn. Poprzez ten proces LinkedIn jest informowany, która dokładnie strona naszych witryn jest odwiedzana. Klikając przycisk “Rekomendacja LinkedIn” po zalogowaniu się na konto LinkedIn, możesz połączyć treść z naszych witryn internetowych z profilem LinkedIn. Pozwala to LinkedIn połączyć Twoją wizytę w naszych witrynach z kontem LinkedIn. Nie mamy kontroli nad danymi, które LinkedIn gromadzi, a także nad zakresem danych gromadzonych przez firmę LinkedIn. Szczegóły dotyczące gromadzenia danych przez LinkedIn, a także prawa w tym zakresie oraz opcje ustawień przeglądarki można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn.

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników

 • Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji. W przypadku kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy czy w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem SMS czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami, które usuwamy czy anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.
 • Konto użytkownika serwisu ekostrateg.com. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. W przypadku rejestracji konta w serwisie użytkownik podaje imię i nazwisko, adres e-mail, podaje nazwę województwa siedziby organizacji, miejsca zamieszkania mieszkańca, a także określa swój profil wybierając pomiędzy: urzędem marszałkowskim, wojewódzkim inspektoratem ochrony środowiska, miastem lub gminą, uczelnią, przedsiębiorcą, mieszkańcem. Podczas rejestracji konta w serwisie internetowym, użytkownik, samodzielnie, ustala login oraz indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży czy też świadczenia usług za pośrednictwem naszego serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie podanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym danych, uniemożliwi rejestrację i założenie konta użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta użytkownika, uniemożliwi złożenie oraz realizację zamówienia. Administrator serwisu zapewnia użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta użytkownika w serwisie. Stosujemy certyfikat SSL w celu zwiększenia bezpieczeństwa przesyłanych nam danych osobowych. W przypadku utraty hasła dostępu do serwisu, możesz wygenerować nowe hasło. W tym celu powinieneś skorzystać z dostępnej w tym celu opcji systemu na naszej stronie, podając adres e-mail. W odpowiedzi użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną. Korzystając z otrzymanych w tym celu wskazówek, użytkownik będzie miał możliwość wygenerowania nowego hasła dostępu. W przypadku jakichkolwiek trudności związanych z obsługą dostępu do naszej platformy skontaktuj się z nami: office@atmoterm.pl, a my rozwiążemy Twój problem niezwłocznie, tak aby korzystanie z naszego serwisu było przyjazne i bezpieczne.
 • Formularz kontaktowy. W ramach naszych serwisów zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe są przetwarzane: w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, w celach analitycznych i statystycznych gdzie podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem serwisów w celu doskonalenia ich funkcjonalności.
 • Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes administratora, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera; w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisach, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora.
 • W odpowiedzi na zamieszczone na naszych serwisach oferty pracy przekazywanie danych osobowych (np. w CV czy życiorysie) odbywa się jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy podawać informacji w szerszym zakresie. W razie gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe podane w procesie rekrutacji są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na danym administratorze, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy obrony przed takimi roszczeniami, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes danego administratora.
 • System zarządzania klientem. Atmoterm S.A. przetwarza dane osobowe kontaktów biznesowych (obecnych i przyszłych klientów oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych) przy pomocy autorskich systemów zarządzania relacjami z klientem. Zbieranie danych osobowych kontaktów i ich wprowadzanie do systemu inicjuje pracownik Atmoterm S.A. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail oraz inne służbowe dane kontaktowe. Ponadto system Atmoterm S.A. może zbierać dane pochodzące z systemu poczty elektronicznej (imię i nazwisko nadawcy oraz odbiorcy, datę i godzinę) oraz kalendarza (nazwa lub imię i nazwisko organizatora oraz uczestników, dzień i godzinę wydarzenia) dotyczące interakcji pomiędzy pracownikami Atmoterm S.A. oraz kontaktami czy osobami trzecimi. Dane osobowe klientów mogą być ujawnione użytkownikom systemu i wykorzystywane przez nich w celu uzyskania informacji nt. konta, klienta lub usług, którymi mogą ich zainteresować. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach: obsługa klienta, udostępnianie danych osobowych pracownikom Atmoterm S.A., w celu świadczenia usług i oferowania nowych usług, informowania o realizacji usługi, identyfikowania klientów o podobnych potrzebach, analizy dotyczącej trendów rynkowych, map relacji czy możliwości sprzedażowych. Przetwarzanie danych osobowych naszych kontaktów biznesowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych wiąże się z marketingiem bezpośrednim naszych usług czy przekazywaniem informacji, którymi naszym zdaniem zainteresowani będą odbiorcy. Dane osobowe będą przechowywane w systemie Atmoterm S.A. przez okres konieczny dla określonych powyżej celów, tj. na czas trwania naszych relacji z kontaktem biznesowym lub przez okres wymagany dla udokumentowania i dochodzenia roszczeń.

Polecamy również abyś zapoznał się z polityką cookies i podobnych technologii. W ten sposób dowiesz się więcej nt. źródeł przetwarzania danych osobowych oraz ich celów.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników serwisów oraz naszych klientów możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową czy kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych), podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne czy działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Dostęp do danych osobowych i Twoje prawa

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz, w określonych przypadkach, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane. Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej zamówionych materiałów (np. newsletter), w każdej chwili można z niej zrezygnować. Inne umowy można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie czy w samej umowie. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody) osoby, których dane przetwarzamy, mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Zależy nam na tym, aby realizowanie Twoich praw dotyczących przetwarzanych przez nas danych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych musimy mieć pewność, że nie udostępnimy Twoich danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych czy żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl. Jednak jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również nas pod adresem e-mail: office@atmoterm.pl. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić.

Prawo do informacji

W razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub przesyłając informację na adres e-mail: office@atmoterm.pl.

Prawo do dostępu i aktualizacji danych

Zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie użytkownika usługi. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli Twoje dane uzyskaliśmy w inny sposób skontaktuj się z nami w celu realizacji prawa dostępu za pomocą formularza kontaktowego lub napisz do nas: office@atmoterm.pl z żądaniem dostępu do Twoich danych, przekażemy Ci informacje, jakiego rodzaju dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie.

Prawo do usunięcia danych

Jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz zgłosić nam takie żądanie na adres e-mail: office@atmoterm.pl. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia Twoich danych, co do których mamy podstawę prawną ich dalszego przetwarzania, np. realizacja obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń czy obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.

Prawo do żądania ograniczenia danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość swoich danych, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a nie chcesz korzystać z prawa do usunięcia danych, gdy dane przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń, a także wtedy, gdy wniosłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania, na czas rozważenia jego prawnych podstaw. W przypadku kiedy chcesz skorzystać z tego prawa napisz do nas na adres e-mail: office@atmoterm.pl.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli Atmoterm S.A. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. marketing własnych usług i produktów, prowadzenia statystyk, badania satysfakcji użytkowników. W tym celu skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: office@atmoterm.pl.

Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby zrealizować to prawo napisz do nas: office@atmoterm.pl.

Prawo do przeniesienia danych

Realizując to prawo dostarczymy dla Ciebie lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody czy przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych). Chcesz skorzystać z przysługującego prawa do przeniesienia danych napisz do nas na adres e-mail: office@atmoterm.pl.

Dbając o należytą realizację Twoich praw, zgłoszenie, wniosek lub żądanie będzie rozpoznane niezwłocznie. W każdym jednak wypadku powinieneś od nas otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni. W tym terminie udzielimy Ci odpowiedzi czy poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia czy obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator oświadcza, że dołoży starań, aby zapewnić użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym czy bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Administrator, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw czy wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

Niestety żaden sposób przekazywania danych przez internet nie jest w pełni bezpieczny. Pomimo, że administrator dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: office@atmoterm.pl.

Zmiana polityki prywatności

W trosce o właściwe stosowanie Twojego prawa do prywatności zastrzegamy, że treść zapisów niniejszej polityki prywatności może ulec aktualizacji, bądź koniecznej zmianie. Zachęcamy zatem do regularnego zapoznawania się z niniejszą polityką, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Atmoterm S.A. chroni dane osobowe, które w ramach swojej organizacji przetwarza.