facebook piksel profilu firmy atmoterm

Powietrze może nie być zanieczyszczone

przedsiębiorstwo emitujące substancje zanieczyszczające powietrze

Ryszard Pazdan: “Gdyby regionalne plany działań naprawczych respektowano, smog od wielu lat byłby tylko wspomnieniem“.

Smog w Polsce jest zjawiskiem powszechnym, występującym w sezonie grzewczym. Jest również przyczyną wielu chorób. Rozwiązaniem może być ograniczenie spalania paliw kopalnych w paleniskach domowych oraz benzyn i olejów napędowych w samochodach.

Jakie działania odnośnie powietrza są podejmowane?

Rozwiązania są, ale wymagają zaangażowania lokalnych władz i dużych pieniędzy. Należy zlikwidować lub ograniczyć spalanie paliw stałych w paleniskach domowych. Ograniczenie smogu jest możliwe, jednak w Polsce konieczne jest wprowadzenie bardziej skomplikowanych działań.

W miejscach stwierdzonych przekroczeń standardów jakości powietrza wprowadzono lokalne plany działań naprawczych, mających na celu poprawę jakości powietrza. Niestety, to prawo nie jest przestrzegane. Obowiązek realizacji planów spoczywa na prezydentach, burmistrzach i wójtach. Prowadzone działania są nieskuteczne, ponieważ wymagane jest zdiagnozowanie problemu oraz dobra organizacja pracy.

Kolejnym z działań jest instalowanie czujników zliczających cząsteczki pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. Duże zapotrzebowanie na czujniki spowodowało pojawienie się na rynku firm, które zajęły się ich montażem. Zaczęto również sprowadzać urządzenia o wątpliwej jakości z Chin. Dane, które nie są wiarygodne zaczęto udostępniać mieszkańcom. Wywołało to niepotrzebne emocje.

Ważnym działaniem, które jest podejmowane i powinien je wykonać każdy samorząd, jest inwentaryzacja źródeł niskiej emisji. Pozwoli to na identyfikację miejsc, w których w pierwszej kolejności należy przeprowadzić działania naprawcze obejmujące wymianę źródeł ogrzewania czy rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej lub gazowej. Kolejnym krokiem jest uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów przewietrzania czy stref ograniczonego ruchu. Takie działania pozwolą na poprawę jakości powietrza.

Źródło: Powietrze może być czyste.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Zanieczyszczenie powietrza jako cichy sprzymierzeniec COVID-19.

Poprzedni artykułNastępny artykuł